13.3. Висування та реєстрація кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (тер. громад з кількістю виборців до 10 тисяч)Повернутися до попередньої підтеми
13.2. Висування та реєстрація кандидатів у депутати обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (10 тисяч і більше виборців)

Скорочення:

Виборчий кодекс – Кодекс;
Виборча комісія – ВК;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Центральна виборча комісія – ЦВК;
Кандидат у депутати – кандидат;
Багатомандатний виборчий округ – БВО;
Місцева організація політичної партій – організація партії.


Право висувати кандидатів у депутати реалізується виборцями через місцеві організації партій або шляхом самовисування (ч.1 ст.220 Кодексу).

Особа може балотуватися у депутати шляхом висування організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування (ч.1 ст.220 Кодексу).


нфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" 
а запит Центральної виборчої комісії.

Book Висування кандидатів організацією партії

Висування кандидатів організацією партії у кожному БВО відбувається на її конференції, зборах (ч.2 ст.220 Кодексу). Організація партії висуває кандидатів у вигляді переліку кандидатів до відповідної ради (із зазначенням номера БВО, в якому висувається кожна особа), який формується та затверджується на конференції, зборах організації партії (ч.4 ст.220 Кодексу).

Кількість кандидатів, які включаються до переліку кандидатів у депутати відповідної ради щодо кожного БВО, не повинна перевищувати кількість мандатів, які розподіляються у відповідному БВО (ч.5 ст.220 Кодексу). Мінімальна кількість кандидатів не встановлена Кодексом і  визначається організацією партії самостійно. Тобто організація партії може висунути кандидатів не до всіх, а лише до декількох виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади (Постанова ЦВК від 11.09.2020 № 249).
Організація партії може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї партії або безпартійну особу (ч.3 ст.220 Кодексу). Кандидат має право надати згоду балотуватися до місцевої ради лише від однієї організації партії (якщо вона не балотується в порядку самовисування) (ч. 6 ст. 220 Кодексу).

БЛОК-СХЕМА. "Паралельне балотування кандидатів у депутати"
- у розробці -

Рішення конференції, зборів організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії приймається шляхом затвердження переліку кандидатів у депутати відповідної ради, який додається до такого рішення і є його невід’ємною частиною.

Під час формування переліку кандидатів до відповідної ради організація партії повинна забезпечити представництво не менше 30 % осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради (ч.7 ст.220 Кодексу).
Відповідна ВК реєструє кандидатів, висунутих організацією партії у БВО, за умови отримання нею таких документів (ч.1 ст.223 Кодексу):

1) заяви про реєстрацію кандидатів:

– підписаної керівником організації партії;
– скріпленої печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

ФОРМА. Заява організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Заява організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (натисніть, щоб завантажити).
2) рішення конференції, зборів організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії та затвердженого переліку кандидатів у депутати відповідної ради в електронному вигляді та на паперових носіях:

– підписаних керівником організації партії;
– скріплених печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

ФОРМА. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (натисніть, щоб завантажити).ФОРМА. Перелік кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією політичної партії в багатомандатних виборчих округах (натисніть, щоб завантажити).
У переліку кандидатів у депутати відповідної ради стосовно кожного кандидата зазначаються:

1) номер БВО, в якому висувається кандидат;
2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство;
5) відомості про освіту;
6) посада (заняття), місце роботи;
7) партійність;
8) адреса місця проживання;
9) відомості про наявність чи відсутність судимості;
10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата (ч.9 ст.220 Кодексу).

ПРИКЛАД. Перелік кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією політичної партії в багатомандатних виборчих округах (натисніть, щоб завантажити).3) заяв осіб, включених до переліку кандидатів у депутати відповідної ради від організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному БВО), які повинні також містити:

– згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата;
– зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності мандата - зазначити про його відсутність).

ФОРМА. Заява осіб, включених до переліку кандидатів у депутати відповідної ради від організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Заява осіб, включених до переліку кандидатів у депутати відповідної ради від організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (натисніть, щоб завантажити).4) документ про внесення організацією партії грошової застави;

5) автобіографій кандидатів на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити:

– прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові),
– число, місяць, рік і місце народження,
– громадянство,
– відомості про освіту,
– посаду (заняття), місце роботи,
– партійність,
– адресу місця проживання,
– наявність чи відсутність представницького мандата,
– контактний номер телефону,
відомості про наявність чи відсутність судимості,
– дату складання автобіографії;
– підпис кандидата (складається у друкованому вигляді).

ФОРМА. Автобіографія кандидата (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Автобіографія кандидата (натисніть, щоб завантажити).

6) по одній фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата.

У разі виявлення ТВК розбіжностей між переліком кандидатів від організації партії на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях (ч.1 ст.223 Кодексу).
Подання документів до відповідної ТВК для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в БВО, здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії (ч.1 ст.223 Кодексу). Представнику організації партії, уповноваженому на підставі довіреності від організації партії, який подав передбачені цією частиною документи, ТВК видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів (ч.1 ст.223 Кодексу).

Book Висування кандидатів шляхом самовисування

Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом самовисування лише в одному виборчому окрузі (ч.11 ст.220 Кодексу).
Відповідна ТВК реєструє кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред’явлення ним документа, передбаченого ч.1 ст.8 Кодексу, та подання ним (ч.2 ст.223 Кодексу):

1) особисто підписаної заяви про самовисування кандидатом у депутати із згодою на:

- оприлюднення біографічних відомостей;
- обробку персональних даних у зв’язку з участю у виборах.

ФОРМА. Заява про самовисування кандидатом у депутати (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Заява про самовисування кандидатом у депутати (натисніть, щоб завантажити).2) документа про внесення грошової застави;

3) автобіографії на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинна містити:

– прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові),
– число, місяць, рік і місце народження,
– громадянство,
– відомості про освіту,
– посаду (заняття), місце роботи,
– партійність,
– адресу місця проживання,
– наявність чи відсутність представницького мандата,
– контактний номер телефону,
– відомості про наявність чи відсутність судимості,
– дату складання автобіографії;
– підпис кандидата (складається у друкованому вигляді).

ФОРМА. Автобіографія кандидата (натисніть, щоб завантажити).ПРИКЛАД. Автобіографія кандидата (натисніть, щоб завантажити).

4) однієї фотографії розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

Кандидату у депутати, який подав документи про самовисування, ТВК видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів (ч.2 ст.223 Кодексу).

Book Порядок реєстрації кандидатів

Подання документів до ВК для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування – до 24 вересня 2020 року включно (ч.2 ст.228 Кодексу). Відповідна ТВК не розглядає документи, якщо вони подані з порушенням строків подання, про що повідомляє суб’єкта звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням - члена ТВК (ч.3 ст.223 Кодексу).

Відповідальність за достовірність та точність відомостей у документах, зазначених в автобіографії, поданих до ТВК для реєстрації кандидатів у депутати, несуть особи, висунуті кандидатами у депутати (ч.4 ст.223 Кодексу).
Кодексом передбачена можливість подання документів за допомогою електронних сервісів за умови прийняття ЦВК відповідного рішення (ч.5 ст.223).

Особа, включена організацією партії до переліку кандидатів у депутати відповідної ради, яка на день подання заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати до ТВК не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії, вважається виключеною із переліку кандидатів у депутати відповідної ради з дня подання заяви організацією партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається (ч.3 ст.228 Кодексу).

Якщо виявили факт включення особи до переліків кандидатів у депутати від кількох організацій партій та/або самовисування кандидатом у депутати цієї ради або кандидатом на посаду голови, уповноважений член ТВК не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою особисто подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати лише від однієї організації партії або в порядку самовисування.
Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або подана до комісії особисто (ч.5 ст.228 Кодексу).

1. У разі подання особою заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом від відповідної організації партії, ТВК відмовляє в її реєстрації кандидатом від решти організацій партій та/або в порядку самовисування в інших виборчих округах.
2. У разі не подання особою такої заяви протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення ТВК відмовляє в її реєстрації кандидатом від усіх організацій партій та/або в порядку самовисування в усіх виборчих округах (ч.5 ст.228 Кодексу).

ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації (ч.6 ст.228 Кодексу).
ТВК у визначений нею спосіб оприлюднює відомості про реєстрацію кандидатів у депутати не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування – до 2 жовтня 2020 року включно (ч.7 ст.228 Кодексу). Відомості щодо зареєстрованих кандидатів ТВК передає для оприлюднення і на офіційному веб-сайті ЦВК у встановленому нею порядку (ч.8 ст.228 Кодексу).

У разі реєстрації в БВО кандидата в депутати відповідна ТВК у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію (ч.8 ст.228 Кодексу):

видає представнику організації партії або відповідному кандидату в депутати посвідчення кандидата в депутати за формою відповідно Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 142 "Про форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів";розміщує рішення про реєстрацію кандидатів у депутати на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (ч.8 ст.228 Кодексу).


Перейти до наступної підтеми:
13.4. Висування та реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови


№ статті: 124
Опубліковано: 2020-09-05 19:21:08
Останнє оновлення: 2020-10-20 12:35:09

Посилання: /kb/article.php?id=124