ВСІ РОЗДІЛИ » II. Виборчі комісії та організація їх роботи
Вибори народних депутатів
Утворення ТВО та система ВК, виборчі дільниці
Повноваження ВК, права та обов’язки членів ВК, особливості статусу керівного складу ВК
Порядок дій при формуванні ТВК нижчого рівня, подання кандидатур до їх складу
Порядок внесення подання щодо кандидатур до складу ДВК, утворення ДВК, внесення змін до складу ДВК
Розподіл обов’язків у ВК, підготовка та проведення засідання, оформлення документів
Фінансове забезпечення ВК, оплата праці членів ВК, соціальні гарантії
Формування та оформлення справ ТВК, передача документів до архівних установ, знищення документації, що не підлягає зберіганню