ВСІ РОЗДІЛИ » ІV. Кандидати, спостерігачі та інші учасники виборів » Тема 14. Спостерігачі, представники ЗМІ, довірені та уповноважені особи

14.1. Представник організації партії у ТВК


Скорочення:

Місцеві організації партії - МО;
Територіальна виборча комісія - ТВК;
Представник організації партії в ТВК - представник.


1. Представник організації партії в ТВК з правом дорадчого голосу. Права та обов’язки.

МО, які висунули кандидати в депутати АР Крим обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) можуть делегувати одного представника до ТВК, з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси МО цієї партії в ТВК під час виборчого процесу. Кандидатура представника в ТВК затверджується керівним органом МО партії (ч.1 ст.236 Кодексу).

Представником організації партії у виборчій комісії може бути громадянин України, який ст.70 Конституції України:
- досяг на день проведення виборів 18-ти років;
- має право голосу на виборах;
- не визнано судом недієздатним.

Не може бути представником МО партії в ТВК (ч.2 ст.236 Кодексу):

- член виборчої комісії;
- довірена особа кандидата;
- посадова чи службова особа органу виконавчої влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування;
- військовослужбовець, поліцейський, співробітник Служби безпеки України, особа рядового або начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
- особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
- особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

ТВК не пізніше трьох днівз дня надходження документів, зазначених у ч.3 ст.236 Кодексу, реєструє представника МО партії в ТВК з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення (ч.4 ст.236 Кодексу).

Представник МО партії має право (ч.13 ст.236 Кодексу):

- бути присутнім на всіх засіданнях виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із відповідними виборами, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;
- отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення виборчої комісії;
- ознайомлюватися із змістом протоколів засідань виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії таких рішень. У разі своєї відсутності на засіданні ознайомлюватися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
- ознайомлюватися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування в єдиному багатомандатному та територіальних виборчих округах, отримувати їх копії;

- реалізовувати інші права, передбачені Кодексом для представника організації партії у виборчій комісії.

Представник організації партії у ТВК, уповноважена особа організації партії мають право у будь-який час до завершення виборчого процесу звернутися до відповідної ТВК із заявою про складення своїх повноважень (ч.9 ст.236 Кодексу).

Представник організації партії у відповідній ТВК, уповноважена особа організації партії з дня їх реєстрації ТВК до припинення їхніх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. (ч.8 ст.236 Кодексу).

2. Реєстрація представника місцевої організації партії в ТВК.

Заява про реєстрацію представника організації партії у ТВК, підписана керівником місцевої організації партії та скріплена печаткою організації партії, копія рішення керівного органу організації партії про затвердження кандидатури представника організації партії у територіальній виборчій комісії можуть подаватися до відповідної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від організації партії.

Exclamation У заяві про реєстрацію представника організації партії у ТВК зазначаються:

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) представника партії у ТВК;
- його громадянство;
- число, місяць і рік народження;
- місце роботи, посада (заняття);
- адреса для листування, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;
- відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Приклад. Заява про реєстрацію представника організації партії в територіальній виборчій комісії (натисніть, щоб завантажити). 

Zajava_predst_TVK

Exclamation До заяви додаються:

- копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та сторінок, або
- копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), або
- копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи (п.3 ч.3 ст.236 Кодексу).

Форма. Посвідчення представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії (натисніть, щоб завантажити).

Forma1

3. Заміна представника організації партії у ТВК.

Керівний орган організації партії, який приймав рішення про затвердження представника організації партії у ТВК, у будь-який час до завершення виборчого процесу може прийняти рішення про відкликання представника організації партії у ТВК чи та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до відповідної виборчої комісії у порядку, визначеному ч.2,6 ст.236 Кодексу.

Приклад. Рішення про відкликання представника організації партії в територіальній виборчій комісії (натисніть, щоб завантажити). 


Rishennia_predst_TVK


На підставі заяви, поданої відповідно, не пізніш як на третій день після її надходження, а напередодні дня голосування (дня повторного голосування) або у день голосування (день повторного голосування) - невідкладно ТВК приймає рішення про скасування реєстрації представника організації партії у ТВК та, в разі наявності відповідних документів, про реєстрацію іншої особи представником організації партії у виборчій комісії. Копія відповідного рішення невідкладно видається представнику організації партії у виборчій комісії (ч.11 ст. 236 Кодексу).


Повноваження представника організації партії у ТВК вважаються припиненими також з моменту втрати партією статусу суб’єкта виборчого процесу (ч.12 ст.236 Кодексу).


14.2. Довірені особи кандидатів, права та обов'язки
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.