ВСІ РОЗДІЛИ » Бібліотека » Приклади заповнення документів » Документація дільничних виборчих комісій

ПРИКЛАД. Постанова ДВК "Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем, іншими членами ДВК на день голосування 25 жовтня 2020 року"

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ


ДІЛЬНИЧНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ № 730004

 Чернівецька область



ПОСТАНОВА
м. Вашківці


12.30
"24" жовтня 2020 року                                                           № 18


Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем, іншими членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці №730004 на день голосування (25 жовтня  2020 року)

Відповідно до частини другої статті 247 Виборчого кодексу України, беручи до уваги повноваження членів дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, визначені Виборчим кодексом України, Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173, іншими актами законодавства України про вибори, дільнична виборча комісія з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці №730004 постановляє:

1. Затвердити розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем, іншими членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці №730004 на день голосування (25 жовтня  2020 року) згідно із додатком.
2. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці №730004 у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого кодексу України.


Головуючий на засіданні, голова дільничної виборчої комісії
_______________ М.Рубанець

Секретар дільничної виборчої комісії _______________ В.Землянська

М.П.

УВАГА!

Приклад має рекомендаційний характер!
Приклад документа не має відношення до роботи реальних виборчих комісій, номери або назви яких можуть в ньому згадуватись. Номери або назви виборчих округів, дільниць, населених пунктів згадуються у прикладі виключно з ілюстративною метою. Будь-які збіги з прізвищами реальних осіб є випадковими.

Завантажити цей документ в форматі Microsoft Word можна за наступним посиланням: Постанова ДВК "Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем, іншими членами дільничної виборчої комісії на день голосування"

Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.