ВСІ РОЗДІЛИ » IІІ. Списки виборців » Тема 12. Списки виборців на спеціальних ВД в стаціонарних лікувальних закладах

12.3. Уточнення списку виборців на спеціальних ВД


12.2. Складання списку виборців на спеціальних ВД
Скорочення:
Виборча дільниця – ВД;
Виборча комісія – ВК;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Орган ведення Державного реєстру виборців – ОВДРВ.

У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я менш як за десять днів до дня голосування, але більш як за два дні до дня голосування, відповідна ДВК уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу (ч.7 ст.45 Кодексу).

Виборець має право особисто звернутися із заявою до ДВК спеціальної ВД або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців. Така заява може бути подана до відповідної спеціальної ДВК не пізніш як за два дні до дня голосування- до 22 жовтня 2020 року включно (ч.10-11 ст.45 Кодексу).


Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.

Заява, подана до ВК після 22 жовтня 2020 року, залишається без розгляду.
ПРИКЛАД. Заява про уточнення виборцем списку виборців на спеціальній ВД (натисніть, щоб завантажити).


Така заява розглядається ВК невідкладно. За результатом розгляду заяви ДВК зобов’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви (ч.11 ст.45 Кодексу).


ПРИКЛАД. Постанови ДВК про розгляд заяви виборця про уточнення списку виборців на спеціальній ВД (натисніть, щоб завантажити).
Копія рішення видається виборцю у день його прийняття (ч.11 ст.45 Кодексу).


Інформація для виборця щодо особливостей уточнення списків виборців через суд (ст.274 Кодексу адміністативного судочинства України):
 
- Кожен, хто має право голосу на відповідних виборах має право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб не лише до ДВК чи ОВДРВ але й до місцевого загального суду як адміністративного за місцезнаходженням ДВК.
- Позовна заява подається не пізніш як за 2 дні до дня голосування і без сплати судового збору.
- Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за 2 дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за 2 дні до дня голосування, - невідкладно.

При внесенні змін до списку виборців ДВК спеціальної ВД невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному ОВДРВ (ч.13 ст.45 Кодексу).

 
ПРИКЛАД.Повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній ВД (натисніть, щоб завантнажити).


У день, що передує дню голосування список виборців на спеціальній ВД закривається (ч.16 ст.45 Кодексу) шляхом:

- закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців;
- підписується головою або заступником голови і секретарем ДВК;
- скріплюється печаткою ДВК.

У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться (ч.17. ст.45 Кодексу).
Голова або заступник голови чи секретар ДВК у день голосування лише виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців на спеціальній ВД включено саме того виборця, який прибув для голосування.


Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря ДВК у графі "Примітки" (ч.18 ст.45 Кодексу).


Перейти до наступної підтеми:

12.4. Повторне голосування: особливості роботи зі списками виборців на спеціальній ВД

Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.