ВСІ РОЗДІЛИ » Кілька розділів

Якщо член ДВК працює у неділю на державній роботі, то чи потрібно йому писати заяву на відпустку на 25 жовтня за свій рахунок?


ЗАПИТАННЯ:
Якщо член ДВК працює у неділю на державній роботі, то чи потрібно йому писати заяву на відпустку на 25 жовтня за свій рахунок?
ВІДПОВІДЬ:

Ні, не потрібно.
Якщо він не є державним службовцем, яким заборонено бути членами виборчих комісій, то:
"На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу." (ч.5 ст.38 Кодексу).

Приклад такого повідомлення можна переглянути тут: Повідомлення про необхідність увільнення члена ТВК від виконання виробничих або службових обов’язків на час засідання виборчої комісії
Більше інформації з цього питання можна знайти:
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.