ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 15. Виборчі бюлетені

15.4. Отримання та зберігання виборчих бюлетенів ДВК

15.3. Порядок передачі бюлетнів виборчим комісіям

Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Виборча дільниця – ВД;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Територіальний виборчий округ – ТВО.

 
Навчальне відео "Приймання виборчих бюлетенів в ДВК"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

Приймання виборчих бюлетенів ДВК відбувається на її засіданні невідкладно після прибуття членів ВК, які отримали бюлетені в ТВК (ч.10 ст.242 Кодексу).

ВБ приймаються окремо та почергово для кожних місцевих виборів і для кожного виборчого округу (ч.10 ст.242 Кодексу).
Під час приймання бюлетенів секретар ДВК, а у разі його відсутності - визначений рішенням комісії член комісії (ч.10 ст.242 Кодексу):

- розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача;
- проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку ДВК.

Визначений рішенням ДВК член проставляє на кожному ВБ у визначеному місці номер ВД (за необхідності, у разі якщо ВБ виготовлено підприємством-виготовлювачем без зазначення номерів ВД) (ч.10 ст.242 Кодексу).

На ВД, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті, визначений рішенням ДВК член ДВК на кожному ВБ з виборів відповідного міського голови на місці зазначення ТВО проставляє прочерк (ч.3.3 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Інший визначений рішенням комісії член ДВК перераховує отримані ВБ для кожних місцевих виборів окремо та для кожного виборчого округу. При цьому перевіряє відповідність номерів (позначень) виборчого округу, до якого належить виборча дільниця ДВК якої отримала ВБ, номер виборчої дільниці, а також наявність відбитка печатки комісії (ч.3.3 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Під час підрахунку ВБ визначений виборчою комісією член комісії рахує ВБ вголос.

Інші члени ДВК спостерігають за підрахунком ВБ (ч.3.3 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Поділ присутніх членів ДВК накілька груп для підрахунку кожною з них частини ВБ забороняється (ч.10 ст.242 Кодексу).

Встановлена в результаті підрахунку кількість отриманих ДВК ВБ окремо для кожних місцевих виборів і для кожного виборчого округу фіксується в протоколі засідання комісії (ч.3.3 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


Приклад. Протокол засідання ДВК по прийманню ВБ (натисніть, щоб завантажити).
У разі виявлення невідповідності кількості ВБ кількості, зазначеній у витягу з протоколу ТВК про передачу ДВК виборчих бюлетенів, ДВК приймає рішення про встановлення причини такої розбіжності та складає про це акт у двох примірниках (додатки 16 – 18 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330), які нумеруються та мають однакову юридичну силу.

- Перший примірник акта обов’язково додається до першого примірника відповідного протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, який після закінчення підсумкового засідання ДВК одночасно з другим примірником зазначеного протоколу запаковується та транспортується до відповідної ТВК в порядку, визначеному ст.253 Кодексу.

 

- Другий примірник акта – зберігається у ДВК (ч.3.4 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


За наявності розбіжності між підрахованою кількістю фактично отриманих ДВК ВБ і кількістю бюлетенів, зазначених у витягу із протоколу ТВК про передачу ДВК ВБ, вважається, що ДВК отримала ВБ у кількості, встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті про розбіжності і в протоколі засідання ДВК (ч.3.4 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


Приклад. Акт про розбіжності між підрахованою кількістю  ВБ та кількістю, зазначеною у витягу з протоколу ТВК про передачу ДВК виборчих бюлетенів (натисніть, щоб завантажити).
ТВК та ДВК забезпечують збереження та охорону отриманих ВБ (ч.3.5 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330)

ВБ зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується на засіданні комісії, на якому приймалися виборчі бюлетені, стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на цьому засіданні та печатки цієї комісії (ч.3.5 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 №330).


У приміщенні ТВК сейф (металева шафа чи окрема кімната), в якій зберігаються ВБ, постійно (до передачі бюлетенів ДВК) перебуває під охороною поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням ТВК, співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони (ч.3.5 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


У приміщенні ДВК сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно до дня голосування (до початку підготовчого засідання комісії у день виборів, на початку якого всі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу чи окрему кімнату) перебуває під охороною поліцейського, а в разі необхідності, за зверненням ДВК, – співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони (ч.3.5 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


Співробітниками органів Національної поліції України обов’язково здійснюється охорона приміщень (ч.2 Додатку до Постанови ЦВК від 08.10.2020 № 355) :


1) ТВК з моменту отриманнявказаними виборчими комісіями ВБ та до передачі усіх ВБ відповідним ТВК або ДВК, а в разі неможливості такої передачі – до їх погашення у встановленому Кодексом порядку;

2) ДВК з моменту отримання ВБ від відповідної ТВК до дня голосування на місцевих виборах.


Exclamation У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу чи окрему кімнату), або невідповідності підписів чи печатки на ній:


- голова ВК негайно повідомляє про це орган Національної поліції України та ВК вищого рівня (ч.12 ст.242 Кодексу);

- після цього, невідкладно відкриває сейф (металеву шафу чи окрему кімнату) та виймає наявні у ньому ВБ;

- члени ВК перевіряють ВБ, зокрема щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї виборчої комісії;

- перераховують ВБ окремо з кожного виду виборів (ч.12 ст.242 Кодексу).

 

ДВК складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів.


Форми актів про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості ВБ затверджено Постановою ЦВК від 18.09.2020 № 277 (додатки 7 – 10).


Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті) ВБ фіксується також у протоколі засідання ВК.


У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ДВК (ч.10 ст.242 Кодексу).


15.5. Порядок внесення змін до виорчих бюлетнів


Додаткові документи (10) Attachments