ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 16. Порядок проведення голосування

16.7. Алгоритми вирішення особливих ситуацій на ВД під час голосування

Перейти до попередньої підтеми:

16.6. Організація голосування виборців за місцем перебування


Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Виборча дільниця - ВД;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Виборча комісія - ВК.

Особливі ситуації, що можуть виникнути на ВД під час голосування:


1. Відсутність кворуму на ранковому засіданні.

2. Порушено опечатування сейфу.

3. Неточності у списку виборців.

4. Заміна зіпсованого виборчого бюлетеня.

5. Допомога виборцю з особливими потребами в реалізації права голосу.

6. Спроба агітації під час голосування.

7. Порушення таємниці голосування.1. Відсутність кворуму


Засідання виборчої комісії є повноважним лише за умови присутності на ньому більше половини членів від складу цієї комісії (ч.4 ст.36 Кодексу). Таким чином, якщо на підготовчому засіданні ДВК присутні лише половина чи менше половини членів від її складу, підготовче засідання не може проводитись.


У цьому випадку ДВК необхідно вжити всіх можливих заходів для забезпечення присутності на підготовчому засіданні більшості членів від складу ДВК, у тому числі – встановити контакт з відсутніми членами ДВК, з’ясувати причини їх відсутності, можливість участі у підготовчому засіданні, роз’яснити відсутнім членам ДВК можливі правові наслідки їхньої відсутності на підготовчому засіданні тощо. А також негайно повідомити про ситуацію, яка склалася, ТВК. Якщо за результатами вжиття таких заходів забезпечити присутність на підготовчому засіданні більшості членів від складу ДВК до 8 години дня голосування не вдалось, голосування на виборчій дільниці не може розпочатись.


Повноваження члена ДВК можуть бути припинені достроково у разі вчинення ним одноразового грубого порушення законодавства про вибори, встановленого рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, у тому числі – відповідною ТВК (п.9 ч.4 ст.208 Кодексу).


Неучасть члена ДВК в її засіданні без поважних причин в день проведення голосування, зокрема, під час проведення підготовчого засідання виборчої комісії є одноразовим грубим порушенням виборчого законодавства України.


Exclamation Припинення повноважень відбувається в наступному порядку:


1. Члени ДВК, присутні на засіданні, складають та підписують акт про неучасть члена ДВК в засіданні цієї ДВК та невиконання членом такої комісії покладених на нього обов’язків. Указаний акт може бути підписаний офіційними спостерігачами, іншими суб’єктами виборчого процесу, присутніми під час його складання.


2. Акт із мотивованим зверненням про дострокове припинення повноважень відповідного члена ДВК невідкладно передається до ТВК, яка утворила ДВК, факсимільним зв’язком чи електронною поштою або доставляється до відповідної ТВК.


3. ТВК невідкладно після отримання в один із зазначених способів указаного звернення розглядає відповідне питання на засіданні, за результатами якого приймає рішення про встановлення факту одноразового грубого порушення членом ДВК виборчого законодавства України та про дострокове припинення повноважень такого члена ДВК (ч.7.3 Роз'яснення - додаток до Постанови ЦВК від 06.10.2020 №351 "Про Роз’яснення щодо порядку дострокового припинення повноважень усього складу та окремих членів виборчих комісій з місцевих виборів").


Слід наголосити, що перешкоджання роботі ДВК шляхом ухилення члена ВК від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин, що призвело до неможливості її роботив день голосування, проведення підрахунку голосів на ВД, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі, встановлення результатів виборів, карається обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5-ти років (ч.5 ст.157 Кримінального Кодексу України).


2. Порушено опечатування сейфа з бюлетенями.


У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу чи окрему кімнату), або невідповідності підписів чи печатки на ній, ДВК послідовно виконує наступні дії:


1. Голова ДВК негайно повідомляє про це орган Національної поліції України та ТВК вищого рівня.

2. Голова ДВК невідкладно відкриває сейф (металеву шафу чи окрему кімнату) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені.

3. Члени ДВК перевіряють виборчі бюлетені, зокрема, щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї ДВК.

4. Члени ДВК перераховують виборчі бюлетені окремо з кожного виду виборів.


ДВК складає акти про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів (додатки 8, 9, 10 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів") по кожному виду виборів.


ФОРМА. Акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів (натисніть, щоб завантажити).
Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті) виборчих бюлетенів по кожному виду виборів фіксується також у протоколі засідання ДВК. Акти додаються до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів.


У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ВК (ч.12 ст.242 Кодексу). Після цього ДВК переходить до здійснення процедур, детально описаних в навчальній підтемі 16.3. Проведення підготовчого засідання ДВК.3. Неточності у списку виборців.


У день голосування голова, заступник голови або секретар ДВК мають право виправляти неточності та технічні описки в уточненому списку виборців (неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання), якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки" (ч.8 ст.44 Кодексу).


Навчальне відео "Неточності у списку виборців"
ПРИКЛАД. Внесення виправлень в список виборців в день голосування.

4. Заміна виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого


Бюлетень, у якому виборець припустився помилки при заповненні, може бути замінений на новий виборчий бюлетень. Така заміна може бути здійснена лише один раз. Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого не допускається.


Навчальне відео "Заміна виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого"

Заміна виборчого бюлетеня здійснюється в наступній послідовності, а саме:


- Виборець, який припустився помилки при заповненні виборчого бюлетеня, невідкладно звертається до члена ДВК, який видав йому виборчий бюлетень, з письмовою заявою з проханням видати йому інший виборчий бюлетень для голосування у відповідному виборчому окрузі. Зразок заяви виборця про видачу виборчого бюлетеня в обмін на неправильно заповнений затверджено додатками 57-60 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів" по кожному виду виборів".


ПРИКЛАД. Заява на зміну зіпсованого виборчого бюлетеня - приклад заповнення (натисніть, щоб завантажити).

 


- Член ДВК видає виборцю інший виборчий бюлетень виключно в обмін на невірно заповнений бюлетень, про що уповноважений член ДВК робить позначку у списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом.


- Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом ДВК, який його видав, як невикористаний, про що складається акт про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного (форми актів затверджено додатками 12-14 до Постанови ЦВК від18.09.2020 р. №277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів").


ПРИКЛАД. Акт про погашення неправильно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного - приклад заповнення (натисніть, що завантажити).

 
- Акт про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного підписується 2-ма членами ДВК, які оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень. Підписаний акт долучається до списку виборців, а погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена ДВК, який видав виборчий бюлетень (при підрахунку голосів він враховується як невикористаний і запаковується разом з контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями (ч.12 ст.248 Кодексу).5. Допомога виборцю під час голосування


Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право, з відома голови або іншого члена ДВК, скористатися допомогою іншого виборця (ч.5 ст.248 Кодексу).

Виборець, який через порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право, з відома голови або іншого члена ДВК, доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю (ч.10 ст.248 Кодексу).

Надавати допомогу виборцю забороняється:

- члену ВК;

- кандидату у депутати;

- кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови;

- довіреній особі кандидата;

- уповноваженій особі організації партії;

- офіційному спостерігачу (ч.5,10 ст.248 Кодексу).


Навчальне відео "Допомога виборцю під час голосування"

6. Спроба агітації під час голосування


Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, а ч.1 ст.52 Кодексупрямо забороняє її здійснення у день голосування.

У цей час забороняється також проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидата, партії (організації партії), розповсюдження агітаційних матеріалів, демонстрація фільмів, телепередач, проведення концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій (організацій партій), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом, партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів, телепередач чи інших публічних заходів (ч.3 ст.52 Кодексу).

При цьому ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушенняпередбачено адміністративну відповідальність за проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, а також здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом.

Перелік осіб, яким заборонена участь у здійсненні передвиборної агітації, визначено ч.1 ст.57 Кодексу(до нього включено і членів ВК, яким участь у здійсненні передвиборної агітації заборонена протягом всього строку їхніх повноважень у відповідних ВК).

 

Здійснення передвиборної агітації членом ВК у день голосування може вважатись грубим порушенням вимог Кодексу і бути підставою для дострокового припинення його повноважень (ч.6 ст.38, п.9 ч.4 ст.208 Кодексу).

Здійснення передвиборної агітації у день голосування офіційним спостерігачем, якщо такі дії порушують законний хід виборчого процесу, може бути підставою для дострокового припинення його повноваженьза рішенням ТВК.

Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушення правопорядку, голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати працівників правоохоронних органів виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку на період, необхідний для таких дій (ч.10 ст.36 Кодексу).

Слід зазначити, що проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.212 -10 Кодекс України про адміністративні правопорушення).7. Порушення таємниці голосування


Голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється (ст.16 Кодексу).

 

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб (ч.5 ст.248 Кодексу).


Членам ВК, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця (ст.16 Кодексу).

У разі виникнення фактів порушення правопорядку, голова, заступник голови чи секретар комісії викликають працівників правоохоронних органів, які здійснюють охорону правопорядку в день голосування, для вчинення дій з відновлення правопорядку (ч.10 ст.36 Кодексу).


Слід зазначити, що публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.212 -22 Кодексу про адміністративні правопорушення в Україні).


Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виразилося в розголошенні змісту волевиявлення виборця, карається:

- штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або
- обмеженням волі на строк до 3 років, або
- позбавленням волі на строк до 2 років.


Те саме діяння, вчинене членом ВК, кандидатом, уповноваженою особою політичної партії, представником організації партії у виборчій комісії, уповноваженою особою суб’єкта процесу, довіреною особою кандидата, офіційним спостерігачем чи службовою особою з використанням свого службового становища, карається:


- обмеженням волі на строк до 3 років, або

- позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років (ст.159 Кримінального кодексу України).Навчальне відео "Порушення таємниці голосування"


Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.