ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 16. Порядок проведення голосування

16.6. Організація голосування виборців за місцем перебування

16.5 Організація голосування за місцем перебування


Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Виборча дільниця - ВД;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Виборча комісія - ВК.

Порядок організації голосування виборців за місцем їх перебування визначено ст.249 Кодексу.


Навчальне відео "Організація голосування за місцем перебування"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


Загальні вимоги до організації та проведення голосування виборців за місцем їх перебування:

 

- Голосування відбувається з дотриманням всіх вимог щодо дотримання епідемічних заходів, зазначених в навчальній підтемі 16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

- Під час організації голосування виборців за місцем перебування члени ДВК та особи, які забезпечують виборчий процес, зобов’язані перебувати в приміщеннях у рукавичках, захисній масці (респіраторі без клапану видиху) та/або захисному щитку (Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів далі - Порядок).

- Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як 3 члени ДВКвизначені рішенням ВК. Такі члени ДВК повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу ДВК (ч.9 ст.249 Кодексу).

- Організовується з таким розрахунком, щоб члени ДВК, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування, тобто до 19 години дня голосування (ч.10 ст.249 Кодексу).

- Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутніми кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партії, офіційні спостерігачі. Відповідно виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності вище зазначеним особам (ч.12 ст.249 Кодексу).


У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування (ч.13 ст.249 Кодексу).
Після кожного відвідування місця перебування виборця членами ДВК та особами, які забезпечують виборчий процес, використані захисні маски та рукавички підлягають утилізації, а захисні щитки та канцелярське приладдя, що видається виборцю, - дезінфекційній обробці (Порядок).


У разі, якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени ДВК відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування (ч.16 ст.249 Кодексу).

При проведенні голосування за місцем перебування виборців, члени ДВК, які організовують таке голосування, не мають права перевіряти факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися відповідно до ч.15 ст.249 Кодексу, оскільки перевірка такого факту здійснюється до прийняття ДВК рішення про включення виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно.


Послідовність організації та проведення голосування виборців за місцем їх перебування:


Крок 1. Голова ДВК оголошує про те, що три члени ДВК, визначені рішенням ДВК відповідно до ч.2 ст.247 Кодексу відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування (ч.11 ст.249 Кодексу).


Крок 2. Голова ДВК видає визначеним членам ДВК витяг із списку виборців та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. Одночасно членам комісії видаються по одному примірнику інформаційних буклетів та інформаційних плакатів кожної організації партії для відповідного ТВО та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому вкидається контрольний лист.


При цьому у контрольному листі зазначаються:


- номер виборчої скриньки;

- час виходу (година та хвилини) членів ДВК для проведення голосування виборців за місцем перебування;

- кількість отриманих виборчих бюлетенів окремо щодо кожного виду місцевих виборів;

- прізвища членів ДВК, яким видані виборчі бюлетені.


Контрольний лист підписується присутніми членами ВК, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреними особами кандидатів, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами (ч.11 ст.249 Кодексу).

ФОРМА. Контрольний лист для вкидання в переносну виборчу скриньку (натисніть щоб завантажити)


Крок 4. Член ДВК на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України видає виборцю виборчі бюлетенів такому порядку:


- у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер виборця у списку виборців (ч.14 ст.249 Кодексу).
Виборцю необхідно самостійно, не передаючи документ в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. При цьому виборець самостійно (за можливості) перегортає сторінку документа для повного ознайомлення з його даними членами виборчої комісії.

Крок 5. Виборець ставить підпис у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців.
Крок 6. Член ВК відокремлює від виборчих бюлетенів, які мають бути видані виборцю, контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування з кожних місцевих виборів.


Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.


Крок 7. Інший член ВК надає виборцю для ознайомлення примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів кожної організації партії для відповідного територіального виборчого округу.


Крок 8. Виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі бюлетені у порядку, встановленому ч.7, 8 ст.248 Кодексу (навчальна підтема 16.5. Організація голосування виборців на ВД), користуючись, за потреби, інформаційними буклетами та інформаційними плакатами організацій партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).


Член сім’ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім під час голосування виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно виконати ці дії.
Крок 9. Виборець опускає виборчі бюлетені до переносної виборчої скриньки.


Крок 10. Після голосування виборець повертає членам ДВК отримані ним примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів організацій партій (ч.14 ст.249 Кодексу).


Крок 11. Після проведення голосування виборців за місцем перебуваннячлен ДВК, який видав виборцю виборчі бюлетені для голосування на місцевих виборах, на яких він має право голосу, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і ставить підпис (ч.17 ст.249 Кодексу).


ЗРАЗОК. Оформлення уточненого списку виборців.Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень ДВК (ч.18 ст.249 Кодексу).


16.7 Алгоритми вирішення особливих ситуацій на ВД
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.