ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 16. Порядок проведення голосування

16.3. Проведення підготовчого засідання ДВК

16.2. Підготовка ДВК до голосування
Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Виборча дільниця - ВД;
Територіальна виборча комісія –ТВК;
Дільнична виборча комісія –ДВК;
Виборча комісія - ВК.

Підготовче засідання ДВК проводиться у відповідності до загальних вимог до проведення засідань виборчих комісій, встановлених ст.36, 37 Кодексу та Порядком діловодства (Постанова ЦВК від 10.08.2020 №173 "Про Порядок організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів") з урахуванням особливостей, передбачених ч.3-9 ст.247 Кодексу, а також вимог щодо дотримання протиепідемічних заходів визначених Порядком здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів (далі - Порядок), встановлених Постановою КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Навчальне відео "Підготовче засідання ДВК у день голосування"

Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

Підготовче засідання ДВК проводиться з урахуванням таких вимог:

- проводиться у день голосування не раніш як за 45 хв. до початку голосування, тобто не може бути розпочате раніш як о 7 год. 15 хв. дня голосування (ч.3 ст.247 Кодексу).

- вважається повноважним за умови присутності більше половини членів від складу ДВК (ч.4 ст.36 Кодексу).


Рішення ДВК на підготовчому засіданні приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу ДВК (ч.12 ст.36 Кодексу), але у разі присутності на ньому менше ніж двох третин членів від складу ДВК, рішення ДВК приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів ДВК, присутніх на засіданні ДВК (ч.12 ст.36 Кодексу).


Право присутності на підготовчому засіданні ДВК без дозволу або запрошення ДВК мають лише (ч.8 ст.36 Кодексу):
У разі одночасного проведення декількох видів виборів на засіданнях ДВК, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення ВК кандидати, партії (організації партій) - суб’єкти виборчих процесів відповідних виборів, що проводяться одночасно, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій), офіційні спостерігачі.


На засіданнях ВК також мають право бути присутні особи, які супроводжують осіб, зазначених вище, які внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) потребують такого супроводження:


- члени ВК вищого рівня;

- кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата);

- офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій (не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата, однієї громадської організації);

- офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

- представники засобів масової інформації (не більше 2-х осіб від одного засобу масової інформації).


Інші особи можуть бути присутніми на підготовчому засіданні ДВК лише з дозволу чи на запрошення ДВК, про що приймається рішення на засіданні (підготовчому) ДВК (ч.9 ст.36 Кодексу).


ВК може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на підготовчому засіданні кандидата на відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженого представника партії (організації партії), офіційного спостерігача, представника засобів масової інформації або особи, яка перебуває на засіданні з дозволу комісії, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії (ч.10 ст.36 Кодексу).


У разі порушення офіційним спостерігачем ДВК робить йому попередження. У разі повторного або грубого порушення ДВК може позбавити офіційного спостерігача права бути присутнім на засіданні комісії (ч.9 ст.239 Кодексу).

 

Підготовче засідання ДВК проводиться у такій послідовності:


Крок 1. На початку засідання голова ДВК (головуючий на засіданні) оголошує:


- кількість присутніх членів комісії;

- список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні комісії без дозволу чи запрошення комісії;

- представників засобів масової інформації.


На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені (ч.3 ст.247 Кодексу).


Крок 2. У разі пошкодження стрічки процедура дій ДВК описана в навчальній підтемі 16.7. Алгоритми вирішення надзвичайних ситуацій. Пошкодження опечатування сейфу з бюлетенями. Після виконання всіх процедур, передбачених у зазначеній підтемі, ДВК переходить до наступних дій.


Крок 3. Голова ДВК надає для огляду членам ДВК, присутнім кандидатам у депутати, довіреним та уповноваженим особам, офіційним спостерігачам та представникам ЗМІ почергово всі наявні на дільниці скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки (ч.4 ст.247 Кодексу).


Крок 4. Після огляду кожну скриньку (в тому числі малу переносну) пломбують або, у разі неможливості, опечатують печаткою ДВК, після чого до неї опускають контрольний лист, заповнений (оформлений) у відповідності до вимог ч.4 ст.247 Кодексу (Додаток 51 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277).

У листі обов'язково зазначається:

-номер ВД,
- час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки,
- прізвища, ініціали та підписи присутніх членів ДВК та, за бажанням, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб організацій партій, офіційних спостерігачів,
- підписи скріплюються печаткою ДВК.

Ця процедура продовжується до:

- пломбування (опечатування) останньої скриньки;
- вкидання до неї контрольного листа;
- встановлення всіх стаціонарних (великих) скриньок на відведені для них місця.

ФОРМА. Контрольний лист для стаціонарної/переносної виборчої скриньки (натисніть, щоб завантажити).ФОРМА.Контрольний лист для переносної виборчої скриньки (натисніть, щоб завантажити).Крок 5. Переносні (малі) скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів вниз у полі зору членів ДВК та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування (ч.4 ст.247 Кодексу).


Крок 6. Голова ДВК відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями і на підставі витягу із протоколу ТВК про передачу виборчих бюлетенів ДВК або відповідного акта оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів та окремо по кожному виборчому округу, в яких проводиться голосування на ВД, отриманих ДВК (ч.6 ст.247 Кодексу).


Крок 7. Ці відомості заносяться секретарем ДВК до відповідних протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксуються у протоколі засідання комісії. Оголошені головою ДВК кількості виборчих бюлетенів вносяться секретарем ДВК до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксуються у протоколі підготовчого засідання ДВК (ч.6 ст.247 Кодексу).


ПРИКЛАД. Протокол підрахунку голосів - приклад внесення перших відомостей (натисніть щоб завантажити).

Крок 8. Голова ДВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам ДВК, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою ЦВК. Зазначені члени ДВК засвідчують отримання виборчих бюлетенів, підписуючи відомість, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого Кодексом порядку їх видачі виборцям.


Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися (ч.7 ст.247 Кодексу)

Крок 9. Передання виборчих бюлетенів фіксується у відомостях про передачу членам ДВК комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/за місцем перебування виборців (додатки 54 – 56 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277 «Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів»):


- відомості про передачу членам ДВК виборчих бюлетенів для голосування у єдиному багатомандатному (з кількістю виборців 10 тисяч і більше)виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/за місцем перебування виборців (вибори депутатів - кількість відомостей залежить того яких депутатів обирається (обласна, районна рада, міська, селищна, сільська рада) (форма відомості визначена Додатком 54 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277);


- відомості про передачу членам ДВК виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному (з кількістю виборців до 10 тисяч) виборчому окрузі для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/за місцем перебування виборців (вибори депутатів - кількість відомостей залежить того, видачу бюлетенів для якого багатомандатного округу (округів), де обираються депутати міської, сільської, селищної ради доручено організувати цьому члену ДВК) (форма відомості визначена Додатком 55 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277);


- відомості про передачу членам ДВК виборчих бюлетенів для голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі (в межах територіального виборчого округу району в місті) для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/за місцем перебування виборців (вибори міських, сільських, селищних голів) (форма відомості визначена Додатком 56 до Постанови ЦВК від 18.09.2020 №277).


ПРИКЛАД. Внесення відомостей про передачу членам ВК виборчих бюлетенів (натисніть, щоб завантажити).


Крок 11. Члени ДВК, які отримали виборчі бюлетені від голови ДВК, проставляють підписи у відповідних відомостях про передачу членам ДВК виборчих бюлетенів (ч.7 ст.247 Кодексу).


Крок 12. Голова ДВК передає членам ДВК, уповноваженим працювати із списком виборців у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх використання (ч.8 ст.247 Кодексу).


Крок 13. ДВК упродовж дня голосування забезпечує подання до усіх ТВК з місцевих виборів, які організовуються та проводяться на цій дільниці, відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД, у порядку, встановленому ЦВК (ч.15 ст.248 Кодексу).


ПРИКЛАД. Протокол підготовчого засідання ДВК (натисніть, щоб завантажити).

Перейти до наступної підтеми:

16.4. Організація голосування виборців на ВД

Додаткові документи (1) Attachments