ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 16. Порядок проведення голосування

16.2. Підготовка ДВК до голосування

16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів
Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Виборча дільниця - ВД;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Виборча комісія - ВК.

Безпосередньо підготовку до дня голосування потрібно розглядати в контексті проведення кількох організаційних заходів та прийняття рішень ДВК. Також слід врахувати всі вимоги до облаштування приміщення для голосування в контексті дотримання протиепідемічних заходів наведених в навчальній підтемі 16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.


Навчальний фільм "Облаштування приміщення для голосування"Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

 


В першу чергу – це підготовка приміщення для голосування.


Обладнання приміщення для голосування покладається на ДВК (ч.1 ст.62 Кодексу).


Як правило, це відбувається за день-два до проведення голосування у зв’язку з тим, що відповідні приміщення використовуються до цього моменту за прямим призначенням (холи, спортивні зали у школах, клуби і т.д.). Весь цей процес чітко регламентований Кодексом та відповідними постановами ЦВК.


Вимоги до приміщення для голосування та його облаштування встановлюються ЦВК з урахуванням вимог Кодексу (ч.7 ст.28, ст.62, ст.246 Кодексу) та Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів далі - (Порядок), встановлених Постановою КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

ЦВК своєю постановою від 22.10.2020 №409 Про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 деталізувала деякі норми цієї постанови у вигляді Рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.


На виконання зазначених статей Кодексу ЦВК прийняла Постанову від 08.08.2020 №164 "Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів". Додатком 3 до цієї Постанови встановлено вимоги до приміщень ДВК і приміщень для голосування та нормативи їх облаштування, а Додатком 5 – визначено перелік та норми забезпечення ДВК з місцевих виборів транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями.


Голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок.


Обов’язок забезпечення ВД придатними приміщеннями для голосування, та надання технічної допомоги в їх облаштуванні, покладено на:


- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження (для звичайних ВД) (ч.2 ст.62 Кодексу);

- керівників відповідних закладів, установ медичних закладів де утворені спеціальні ВД (для спеціальних ВД) (ч.2 ст.62 Кодексу).

Нормативи щодо площі приміщення для голосування, кількості кабін для голосування, кількості великих та малих скриньок (ч.3, 5, 6 ст.62 Кодексу, Додатки 3, 5 до Постанови ЦВК №164).


Вид виборчої дільниці

Кількість виборців

Площа приміщення для голосування

Кількість кабін для таємного голосування

Кількість великих (стаціонарних)
виборчих скриньок

Кількість малих (переносних) виборчих скриньок


Мала ВД


до 500


50 кв.м.


не менше 2


не менше 2


не менше 2


Середня ВД


від 500


до 1500


75 кв.м.


не менше 4


не менше 4


не менше 2

Велика ВД

більше 1500

100 кв.м.

не менше 6

не менше 6

не менше 2


У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної ВД приміщень відповідної площі, як виняток, приміщення для голосування на відповідній ВД можуть надаватися меншого розміру, але не більше ніж на 50 відсотків (п.4 додаток 3 до Постанови ЦВК №164).


Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів ДВК та осіб, які, мають право бути присутніми у приміщенні для голосування, а також щоб забезпечувалося вільне пересування виборців, у тому числі осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення (п.11 Додатку 3 до Постанови ЦВК №164).


Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці.


Стаціонарні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування таким чином, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування (ч.6 ст.62 Кодексу).


Приміщення для голосування на спеціальній ВД повинно бути доступним для членів ВК та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування, враховуючи режим перебування в закладі (установі) (п.5 Додатку 3 до Постанови ЦВК №164).


Приміщення для голосування повинні відповідати вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, в тому числі щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.

 

Вимоги до облаштування приміщень для голосування для осіб з особливими потребами.


З метою створення належних умов для особистого голосування виборця з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) такий виборець в приміщенні для голосування забезпечується розумним пристосуванням (допоміжними засобами) у порядку та випадках, визначених ЦВК (ч.1.2 ст.62 Кодексу).


У разі, якщо приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники медичних закладів, установ, де утворені спеціальні ВД, організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень (ч.4 ст.62 Кодексу).


Одна з кабін для таємного голосування повинна бути адаптована для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, у тому числі для осіб на кріслах колісних, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами, встановленими ЦВК (ч.5 ст.62 Кодексу).


Для забезпечення голосування зазначених вище виборців у приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї не менше 110 см, глибиною кабіни 110–120 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування крісла колісного. Така кабіна не повинна мати порогів і позначається символом доступності – (п.12 додаток 3 до Постанови ЦВК №164).


Для зручності осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, у приміщенні ДВК та приміщенні для голосування символом доступності ( ) позначаються:

- доступні й безпечні шляхи/напрямки;

- кабіна для таємного голосування (п.7 Додатку 3 до Постанови ЦВК №164).


Для випадків, коли у виборця, який прийшов на ВД, виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або симптоми респіраторних захворювань, у приміщенні для голосування на кожній з ВД необхідно облаштувати відокремлені кабіну та виборчу скриньку для голосування (ч.11 Порядку).


У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним ДВК в обов’язковому порядку розміщує виготовлені ТВК за рахунок бюджетних коштів плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів,за формою, затвердженою ЦВК (ч.1 ст.246 Кодексу).
У приміщенні для голосування на ВД у місцях, доступних для виборців,розміщуються:


- інформаційні буклети організацій партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше);

- інформаційні плакати кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) у відповідному ТВО.


Інформаційні плакати організацій партій розміщуються у порядку розміщення назв організацій партій у виборчому бюлетені.


Розміщення буклетів та плакатів повинно забезпечувати їх доступність для ознайомлення, у тому числі для виборців із порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) (ч.2, 3 ст.246 Кодексу).


Плакати, буклети розташовуються у місцях зі штучним освітленням (за необхідності) та у спосіб, що повинен забезпечувати доступність для ознайомлення зі змістом плакатів та інформаційних буклетів виборців, у тому числі осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, а у разі неможливості ДВК забезпечує ознайомлення в інший доступний спосіб (п.13 Додатку 3 до Постанови ЦВК №164).


ПРИКЛАД. Облаштування приміщення для голосування.
Exclamation Особливо слід звернути увагу, що у ДВК повинні бути:


- Державний Прапор України;

- столи (не менше 7);

- столи для видачі бюлетенів під час голосування в день виборів (із розрахунку 2 столи на 500 виборців), над столами слід розмістити інформаційні таблички, які саме вулиці тут обслуговуються, букви алфавіту якщо виборці у списку виборців розміщені в алфавітному порядку;

- телефонні апарати (відповідно до кількості обладнаних телефонних ліній);

- комп’ютер;

- принтер;

- аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо);

- сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації;

- медична аптечка;

- засоби протипожежної безпеки;

- стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії;

- стільці (для великої ВД - не менше 40, середньої ВД - не менше 33, малої ВД - не менше 28) (Додаток 5 до Постанови ЦВК №164).


Стільці, столи, меблі, які використовуються ВК, повинні бути виготовлені з матеріалів, що піддаються дезінфекції. Використання тканини на столах не дозволяється (ч.10 Порядку).
Крім того, дільниці мають бути забезпечені необхідною кількістю канцелярського обладнання (особливо ручок, як у виборчих кабінках, так і за столами враховуючи необхідність їх частого оброблення дезинфікуючим розчином). Проконтролюйте наявність необхідної кількості пломб для пломбування скриньок, пакувальних матеріалів, конвертів для протоколів, виготовлення інформаційних вказівників, табличок, які використовуються для підрахунку голосів,виготовлення бейджиків для членів комісії.


Розподіл обов’язків між членами комісії в день голосування.


Розподіл повноважень між членами комісії є необхідним, щоб закріпити персональну відповідальність членів комісії за певні ділянки роботи, які ними здійснюються в день голосування.

Навчальний фільм "Розподіл обов’язків членів ДВК напередодні дня голосування"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

В останній день перед днем голосування на своєму засіданні ДВК зобов’язана розподілити обов’язки членів ДВК на день голосування (за винятком голови та секретаря ДВК) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видачі виборцю виборчих бюлетенів;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) організації голосування виборців за місцем перебування;

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування; (в тому числі при покладенні відповідних повноважень на цього члена ДВК здійснення температурного скрінінгу виборців);

7) забезпечення голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення (ч.2 ст.247 Кодексу).


Для неупередженого ставлення до роботи членів ДВК рекомендується розподіляти членів ДВК, які працюють на видачі бюлетенів таким чином, щоб за одним столом перебували представники різних суб'єктів подання кандидатів до складу ДВК.


Голова ДВК здійснює контроль за організацією всього процесу голосування, секретар займається документуванням діяльності ДВК, передбаченим Кодексом.


Рішення про розподіл обов’язків приймається у вигляді постанови або протокольного рішення. Таке рішення приймається, як правило, на вечірньому засіданні перед днем голосування, коли вже кінцево відомо про реальний кількісний склад ДВК.

ПРИКЛАД. Постанова ДВК про розподіл обов'язків між членами ДВК на день голосування (натисніть, щоб завантажити).Виготовлення витягу із списку виборців.


Для організації голосування виборців, з порушеннями здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не здатних пересуватися самостійно за їх місцем перебуванням, ДВК в останній день перед днем виборів, після 12 години (оскільки це це крайній термін, коли виборець, у якого в списку виборців стоїть відмітка НСП, може звернутися до ДВК з заявою щодо голосування на ВД) на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців (ч.1, 2 ст.249 Кодексу) за формою, встановленою Постановою ЦВК від 25.06.2020 №124 "Про форми списків виборців на виборчих дільницях та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування на виборах".


Навчальний фільм "Виготовлення витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування"Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


Право на голосування за місцем перебування має лише виборець, який:


- внесений до списку виборців на виборчій дільниці;

- внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не здатний пересуватися самостійно (ч.1 ст.249 Кодексу).


До витягу із списку виборців включаються :


- без рішення ДВК – виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, стосовно якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну ДВК про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

- за рішенням ДВК – виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я (ч.3 ст.249 Кодексу).


Форма, зміст і порядок подання заяви виборця про забезпечення йому голосування за місцем його перебування повинні відповідати таким вимогам:


- до заяви повинна додаватись довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, яка повинна засвідчувати факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно;

- заява має бути написана виборцем власноручно, тобто заява не може бути набрана на друкарській машині, комп’ютері, або написана іншою особою;

- заява може бути надіслана поштою або бути подана через інших осіб;

- заява разом з довідкою медичної установи повинна бути подана до ДВК не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування;

- заява може бути викладена у довільній формі, але повинна містити прохання забезпечити відповідному виборцю голосування за місцем його перебування та зазначення місця перебування такого виборця (ч.5 ст.249 Кодексу).


Заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Кодексом (ч.6 ст.249 Кодексу).


На спеціальних ВД, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви з проханням забезпечити такому виборцю голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму (ч.7 ст.249 Кодексу). Така заява має бути подана до ДВК не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування (ч.5 ст.249 Кодексу).

ПРИКЛАД. Заява про забезпечення голосування за місцем перебування (натисніть, щоб завантажити).
ПРИКЛАД. Заява виборця з відміткою НСП про бажання проголосувати на ВД (натисніть, щоб завантажити)

Щодо довідки медичної установи, то ключовим є наступне - довідка має бути видана амбулаторно-поліклінічним або лікувально-профілактичним закладом, повинна бути підписана лікарем (фельдшером), повинна бути завірена печаткою амбулаторно-поліклінічного або лікувально-профілактичного закладу, у довідці повинна бути прописана неможливість голосування виборця за місцезнаходженням виборчої дільниці.


Відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України від 16.10.2020 № 26-04/30800/2-20:

–виборці, які підлягають самоізоляції та які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, для прийняття відповідною ДВК на її засіданні рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосування за місцем їх перебування не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подають ДВК заяву з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я, якою може бути видана лікарем або закладом охорони здоров’я:

- Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації № 027/о), що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02..2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування";

- або Витяг з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.02. 2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я";(п.2 Рекомендацій)

 


Заява виборця про забезпечення йому голосування за місцем його перебування реєструється ДВК в окремому журналі, де зазначаються:


- день і час її надходження;

- спосіб її надходження (поштою/у разі подання заяви іншою особою – прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) такої особи);

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) виборця-заявника;

- адреса місця проживання (місця перебування) контактний номер його телефону (за наявності) виборця - заявника:

- назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця (графи 2 – 6 журналу реєстрації заяв) (п.2 Порядку перевірки).


Членам ДВК надано право перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. Порядок проведення такої перевірки встановлено Порядком перевірки, затвердженим Постановою ЦВК від 08.07.2020№134 "Про Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування", який передбачає:


- перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно може здійснюватись лише до прийняття ДВК рішення про включення виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, на засіданні ДВК яке проводиться не раніше 12 години останньої суботи перед днем голосування;

- така перевірка не проводиться щодо виборців, постійно не здатних самостійно пересуватися, щодо яких у списку виборців зазначено відповідні відмітки;

- для здійснення вказаної перевірки рішенням ДВК визначаються не менш як три члени комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу цієї ДВК.


Метою перевірки є підтвердження таких фактів:


- написання виборцем, включеним до списку виборців на звичайній (спеціальній) ВД, заяви про бажання голосувати за місцем свого перебування;

- видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній ВД, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно;

- необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній ВД, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я.


Перевірку, не порушуючи при цьому прав та свобод виборця, проводять визначені для цього члени ДВК щодо фактів:


- написання виборцем відповідної заяви – шляхом особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця, та/або опитування такого виборця за вказаним ним контактним номером телефону;

- видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, – шляхом звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки про стан здоров’я виборця чи уточнення відомостей, зазначених у такій довідці;

- необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній ВДі, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, – шляхом звернення до керівника відповідного закладу охорони здоров’я із запитом про підтвердження факту призначення постільного режиму.


Звернення до медичної установи, керівника відповідного закладу охорони здоров’я може здійснюватися шляхом надсилання листа, телефонограми, факсограми, що підписується визначеними для проведення перевірки членами ДВК. Звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку із зазначенням адреси електронної пошти, на яку може бути надіслано відповідь.


У разі отримання відповіді на зазначене звернення усно (на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку), зміст відповіді викладається у довідці, що складається визначеними для здійснення перевірки членами ДВК.


Прізвища, імена (усі власні імена), по батькові (за наявності) членів комісії, які перевіряли факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, а також результат перевірки зазначаються відповідно у журналі реєстрації заяв.


Результат проведеної перевірки враховується ДВК під час прийняття рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про бажання голосувати за місцем його перебування, до витягу зі списку виборців на звичайній (спеціальній) ВД для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, який невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні ДВК.

У разі непідтвердження фактів написання виборцем відповідної заяви та/або видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, та/або необхідності дотримання виборцем постільного режиму ДВК приймає рішення про відмову в наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем його перебування.


Про прийняте ДВК рішення зазначається у графі 9 журналу реєстрації заяв.


ПРИКЛАД. Заповнення журналу реєстрації заяв (натисніть, щоб завантажити)
ПРИКЛАД. Постанова ДВК про включення виборця у витяг зі списку виборців (натисніть. щоб завантажити)
ПРИКЛАД. Постанова ДВК про відмову у включенні виборця у витяг зі списку виборців (натисніть, щоб завантажити)

При умові, коли приймається рішення про включення більше ніж одного виборця у витяг зі списку - рішення приймається одним голосуванням за список, оформлений у вигляді додатка до відповідної постанови.
Форми витягу із списку виборців
для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, на звичайній і спеціальній ВД встановлено:


- витягу із списку виборців на звичайній ВД (додаток 12),


Списки виборців та витяги із списків виборців на ВД друкуються на аркушах формату А3 з обох боків.


У графі "Виборча адреса" попереднього та уточненого списку виборців на звичайній ВД стосовно виборця, який постійно не здатний пересуватися самостійно та якому тимчасово змінено місце голосування, вказується адреса, за якою він перебуватиме в день голосування (п.2, 3 Постанови ЦВК 124).


Витяги із списку виборців друкуються на аркушах формату А3 з обох боків.


ПРИКЛАД. Витяг зі списку виборців, зразок оформлення (натисніть, щоб завантажити)


Такий витяг, невідкладно після його складання, надається для загального ознайомлення у приміщенні ДВК (ч.2 ст.249 Кодексу).


При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар ДВК робить запис "голосує за місцем перебування" (ч.4 ст.249 Кодексу).

ПРИКЛАД. Уточнений список виборців (натисніть, щоб завантажити).


І насамкінець, подбайте про зручний одяг і взуття, адже наступного дня вам потрібно буде провести на виборчій дільниці без перерви від 16 до 20 робочих годин.


Робота з уточненими списками виборців.


Зміни до уточненого списку виборців можуть бути внесені до 18-ї години останньої суботи перед днем голосування (ч.1 ст.44 Кодексу).

Зміни вносить голова або заступник та секретар ДВК. Тобто це означає, що такі дії можуть здійснюватися без проведення засідання ДВК.


- При включенні виборця до списку виборців, відомості про нього вносяться у кінці списку. В графі «Примітки» зазначаються дата і номер рішення суду.

- Виключення зі списку виборців здійснюється шляхом викреслення. В графі «Примітки» робиться запис «Виключено», зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення ДРВ. Запис засвідчується підписами голови або заступника та секретаря.

При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду невідкладно необхідно повідомити орган ведення ДРВ про включення або виключення виборця зі списку (ч.4 ст. 44 Кодексу).
У день, що передує дню голосування, після внесення змін до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців, список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником голови і секретарем ДВК та скріплюється печаткою ДВК (ч.6 ст.44 Кодексу).


У день, що передує дню голосування, після внесення змін відповідно до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, список закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником голови і секретарем ДВК та скріплюється печаткою ДВК (ч.16 ст.45 Кодексу)


ПРИКЛАД. Внесення змін та закриття списків виборців (натисніть, щоб завантажити).
У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться (ч.7 ст.44 Кодексу).

Перейти до наступної підтеми

16.3. Проведення підготовчого засідання ДВК
 

Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.