ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 16. Порядок проведення голосування

16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів


Скорочення:
Виборча дільниця -ВД;
Територіальна виборча комісія –ТВК;
Дільнична виборча комісія –ДВК;
Виборча комісія - ВК.


Навчальний фільм "Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення голосування"Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


Проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в умовах карантинних обмежень накладають додаткові вимоги щодо підготовки до голосування та організації голосування. З цього приводу ЦВК своєю Постановою від 04.08.2020 №158 «Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії карантину» звернулася з відповідними пропозиціями до КМУ.


Кабінет Міністрів України, врахувавши пропозиції, зазначені вище, Постановою КМУ від 14.09.2020 №846 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641» (далі - Постанова КМУ №846) вніс зміни до Постанови КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


Постановою КМУ №846 затверджено Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів (далі - Порядок). Порядком встановлено, що на період дії карантину вибори проводяться із здійсненням протиепідемічних заходів.


ЦВК своєю постановою від 22.10.2020 №409 Про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 деталізувала деякі норми цієї постанови у вигляді Рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.


ТВК та ДВК забезпечують організацію підготовки та проведення відповідних виборів із дотриманням санітарних норм та правил, протиепідемічних заходів (ч.3 Порядку).


Вимоги до облаштування ВД та приміщень для голосування, дотримання санітарних вимог їх утримання.


На вході до приміщення ВК, приміщення для голосування:


- обладнуються місця із спиртовмісними дезінфікуючими (антисептичними) засобами для рук (стійки, станції, настінні диспенсери тощо);

- розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів, що впроваджуються (ч.6 Порядку);

- біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра та оптимальний маршрут руху для здійснення голосування (ч.7 Порядку);

- за можливості забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення для голосування, а потоки виборців, що входять до приміщення для голосування та залишають його, розділяються (ч.7 Порядку).


У приміщенні ДВК, приміщені для голосування та біля виходу з них обладнуються місця (контейнери/урни) для централізованого збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту та забезпечується візуальне позначення таких місць (ч.8 Порядку).


Стільці, столи, меблі, які використовуються ВК, повинні бути виготовлені з матеріалів, що піддаються дезінфекції. Використання тканини на столах не дозволяється (ч.10 Порядку).


Для випадків, коли у виборця, який прийшов на ВД, виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або симптоми респіраторних захворювань, у приміщенні для голосування на кожній з ВД необхідно облаштувати відокремлені кабіну та виборчу скриньку для голосування (ч.11 Порядку).

У день виборів у приміщенні для голосування визначеним ДВК членом ВК або балансоутримувачем приміщення здійснюється регулярне, не рідше ніж один раз на 2 години, протирання контактних поверхонь (дверні ручки, поручні, сидіння тощо) дезінфікуючими засобами без переривання виборчого процесу (ч.14 Порядку).


Обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без безпосереднього нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини на поверхню скриньки. Не допускається потрапляння такої речовини та засобів усередину виборчої скриньки (ч.14 Порядку).

Проведення вологого прибирання приміщення ВК, приміщення для голосування, санітарних кімнат (за наявності) з використанням мийних та дезінфікуючих засобів здійснюється не рідше, ніж один раз на 4 години в день голосування(ч.14 Порядку).


Для проведення дезінфекції в приміщеннях виборчих комісій можуть бути використані дезінфекційні засоби з різних хімічних груп:


- для проведення дезінфекіції поверхонь:

кисневмісні (перекис водню – у концентрації не менше 3,0 %); катіонні поверхнево-активні речовини (КПАВ)– четвертинні амонієві сполуки (у концентрації активно діючої речовини (АДР) у робочому розчині не менше 0,15 %); хлорвмісні препарати (дихлороізоціанурат натрію, гіпохлорит натрію, карбонат та бікарбонат натрію, діоксид хлору) – у концентрації активного хлору в розчині не менше 0,06%); спиртовмісні (ізопропіловий спирт у концентрації не менше 60 %, етиловий спирт у концентрації не менше 70%) – для експрес-дезінфекції невеликих за площею поверхонь);

- для проведення заходів дезінфекції (антисептики) шкіри рук:

 спиртовмісні (ізопропіловий спирт у концентрації не менше 60 %, етиловий спирт у концентрації не менше 70% або їх комбінації.

Дезінфекційні засоби застосовуються відповідно до інструкцій з їх використання (методичних вказівок);


Під час обрання засобів індивідуального захисту для використання в приміщеннях ВК можна застосовувати перелік національних стандартів, визначених додатком 6 до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 №722 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.09.2020 №2122), або наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.12.2013 №1462 "Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (п.2 Рекомендацій). 


За сприятливих погодних умов:


- вікна на ВД повинні бути відчинені;

- вхідні та вихідні двері зафіксовано у постійному відкритому стані.


В іншому разі, у приміщенні для голосування необхідно забезпечити регулярне провітрювання (ч.14 Порядку).


ПРИКЛАД. Облаштування приміщення для голосування з дотриманням карантинних обмежень.

Вимоги щодо перебування

виборців, інших суб’єктів виборчого процесу, осіб, які мають право перебувати на ВД в день голосування.


Для виключення масових скупчень людей на ВД у день голосування у приміщеннях, де проводиться голосування, ТВК, ДВК разом з обласними, Київською міською держадміністраціями та ОМС рекомендується забезпечити проведення організаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на доведення до відома виборців та осіб, які забезпечують виборчий процес, інформації про протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів на період дії карантину (ч.7 Порядку).


Перед початком роботи голова ДВК, в разі його відсутності - заступник голови ДВК, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар ДВК визначає відповідальну особу, яка проводить опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг:

 

- усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій, перед входом до таких приміщень;

- усім особам, які беруть участь в організації голосування виборців за місцем перебування;

- залученим до виконання обов’язків під час виборчого процесу поліцейським, працівникам органів, закладів, установ, на території яких розташовані приміщення для голосування та приміщення ДВК (ч.4 Порядку).

У приміщенні для голосування рекомендується одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3-ох осіб на один стіл для видачі бюлетенів (ч.8 Порядку).

Члени ВК, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розташовані приміщення для голосування та приміщення ВК, інші особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у приміщенні ВК, приміщенні для голосування, зобов’язані бути одягненими у захисну маску (респіратор без клапану видиху) та/або захисний щиток (ч.15 Порядку).


Члени ВК та особи, що забезпечують виборчий процес у приміщенні ВК, приміщенні для голосування та перед входом до цих приміщень, розміщуються з дотриманням вимог фізичного дистанціювання (відстань між посадковими місцями не менше 1 метра) або із застосуванням фізичних бар’єрів (наприклад, прозорі екрани) (ч.13 Порядку).


Виборцям під час проведення голосування необхідно:


- дотримуватися протиепідемічних заходів, установлених цим Порядком;

- обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами перед входом до приміщення для голосування та після виходу з нього;

- перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, таким чином, щоб були прикриті рот та ніс;

- мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;

- утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;

- після виходу з приміщення для голосування залишити одноразові рукавички, інші одноразові засоби індивідуального захисту в контейнерах/урнах для централізованого збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту;

- за можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку (ч.11 Порядку).


Члени ДВК можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Вимоги щодо організації голосування за місцем перебування, у спеціальних ВД, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.


Виборцям, які підлягають самоізоляції відповідно до п.20 Постанови КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.


Виборці, які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів повинні подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я для прийняття відповідною ДВК на її засіданні рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосування за місцем їх перебування (ч.12 Порядку).


Відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України від 16.10.2020 № 26-04/30800/2-20:

виборці, які підлягають самоізоляції та які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, для прийняття відповідною ДВК на її засіданні рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосування за місцем їх перебування не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подають ДВК заяву з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я, якою може бути видана лікарем або закладом охорони здоров’я:

- Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації №027/о),  що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування";

- або Витяг з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я  відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 №587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я"; (п.2 Рекомендацій)


 

У разі виявлення випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в одного із членів ВК, всі інші члени ВК можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту, такі члени ВК направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством (ч.12 Порядку).


Під час організації голосування виборців за місцем перебування, члени ДВК та особи, які забезпечують виборчий процес, зобов’язані перебувати в приміщеннях у рукавичках, захисній масці (респіраторі без клапану видиху) та/або захисному щитку (ч.12 Порядку).


Виборцю необхідно самостійно, не передаючи документ в руки членам ДВК, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. При цьому виборець самостійно (за можливості) перегортає сторінку документа для повного ознайомлення з його даними членами ДВК (ч.12 Порядку).

Після кожного відвідування місця перебування виборця (крім голосування на спеціальних ВД) членами ДВК та особами, які забезпечують виборчий процес, використані захисні маски та рукавички підлягають утилізації, а захисні щитки та канцелярське приладдя, що видається виборцю - дезінфекційній обробці (ч.12 Порядку).


На спеціальних ВД можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні заходи відповідно до встановленого режиму перебування закладу чи установи, на території яких розташована ВД (ч.16 Порядку).


До роботи на спеціальних ВД, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, членам ДВК, офіційним спостерігачам, поліцейським, іншим особам, які забезпечують виборчий процес та перебувають у приміщенні ВК, приміщенні для голосування, рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції та брати участь у роботі ДВК за умови отримання негативного результату (ч.16 Порядку).


ПЛАКАТ для виборців щодо протиепідемічних заходів на виборчій дільниці (натисніть, щоб завантажити).


Текст плакату було перекладено жестовою мовою. Відео запис перекладу та аудіо запис його тексту доступні за QR кодом, надрукованому на плакаті, а також його можна знайти за посиланням https://youtu.be/jS5e0jaebwk.
Інструкція для членів ВК щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (натисніть, щоб завантажити).
Перейти до наступної підтеми:

16.2. Підготовка ДВК до голосування


Додаткові документи (2) Attachments
  • File _v4.pdf ( 225 Переглядів:, 5.31 MB )
  • File poster.pdf ( 143 Переглядів:, 1.07 MB )