ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 15. Виборчі бюлетені

15.5. Порядок внесення змін до виборчого бюлетеня

15.4. Отримання та зберігання виборчих бюлетенів

Скорочення:

Виборчий бюлетень – ВБ;

Територіальна виборча комісія – ТВК;

Дільнична виборча комісія – ДВК.


Для внесення змін до виборчого бюлетеня, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій суб’єктів виборчого процесу (далі – інформаційні плакати та інформаційні буклети) ДВК на засіданні цієї ВК використовується Штамп "Вибув".

ДВК використовуютьштампи "Вибув", виготовлені раніше за зразками, затвердженими постановами ЦВК, та які перебувають на зберіганні в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування.

Порядок виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів врегульовано Постановою ЦВК від 28.09.2020 № 304.

Exclamation ТВК, яка утворила ДВК забезпечує кожну ДВК із розрахунку не менше одного штампа на одну ВД.

ТВК, яка утворила ДВК, отримує не пізніш як за 10 днів до дня голосування штампи "Вибув" від місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, в яких такі штампи перебувають на зберіганні, про що складається акт (додаток 2 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

У разі недостатньої кількості штампів "Вибув" у зв’язку з їх пошкодженням, знищенням, втратою тощо ТВК, яка утворила ДВК, не пізніш як за 7 днів до дня голосування забезпечує їх виготовлення у необхідній кількості за зразком, затвердженим Постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".

Exclamation У разі скасування реєстрації (або вибуття з балотування):
- кандидата у депутати в БВО;
- усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі;
- кандидата на посаду сільського голови;
- кандидата на посаду селищного голови;
- кандидата на посаду міського голови
у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів відповідна ТВК приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня (ч.13 ст.242 Кодексу).

Копія такого рішення невідкладно передається ТВК до ЦВК на паперових носіях у визначені Кодексом строки (ч.13 ст.242 Кодексу).


Відомості, що передаються ТВК надаються на паперових носіях та в електронному вигляді відповідним ОВДРВ для подальшого надсилання в електронному вигляді ЦВК за формами встановленими Постановою ЦВК від 25.08.2020 р № 200 «Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів».

Зазначене рішення ТВК невідкладно передається відповідним ТВК нижчого рівня для передачі ДВК або безпосередньо ДВК, що забезпечують організацію підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, для внесення ними змін до ВБ за допомогою штампа "Вибув" (ч.13 ст.242 Кодексу).

Штамп "Вибув" передається ДВК одночасно з копією рішення ТВК про внесення змін до виборчого бюлетеня за відомістю (додаток 3 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

ТВК виготовляє необхідну кількість копій рішень, що засвідчуються головою (його заступником) та секретарем виборчої комісії, а також печаткою цієї ВК (з розрахунку для всіх виборчих дільниць, на яких організовується голосування з відповідних виборів).

У разі якщо в ДВК є штамп "Вибув", відповідній ДВК передаються лише копії відповідних рішень ТВК.

Exclamation ДВК невідкладно після отримання рішення ТВК про внесення змін до ВБ, а також штампа "Вибув" на своєму засіданні вносить відповідні зміни до ВБ. Такі зміни не пізніше часу початку голосування вносяться одним із членів ДВК, визначеним її рішенням.

Використання штампа "Вибув" ДВК для внесення змін до ВБ без отримання відповідного рішення ТВК забороняється (ч.13 ст.242 Кодексу).
У разі проведення повторного голосування штамп "Вибув", якщо його уже було передано до ДВК, залишається у ДВК та використовується нею відповідно до вимог Кодексу.

Exclamation Зміни до ВБ з виборів депутатів Верховної Ради АРК, обласної, районної, районної в місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) для голосування в ТВО в межах єдиного республіканського багатомандатного чи єдиного БВО вносяться в разі скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії в єдиному БВО шляхом проставляння штампа "Вибув" (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

Штамп "Вибув" проставляється горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадратдля волевиявлення щодо місцевої організації політичної партії та квадрат із нанесеним трафаретомдля волевиявлення щодо кандидатів у депутати, включених до відповідного ТВО місцевої організації політичної партії, а також частину відомостей про назву місцевої організації політичної партії та кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, розміщених ліворуч від порожнього квадрата, та частину відомостей щодо кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії, розміщених праворуч квадрата з нанесеним трафаретом (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

При цьому відтиск штампа "Вибув" не повинен охоплювати відомостей (частину відомостей) про іншу місцеву організацію політичної партії (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).
Exclamation Зміни до ВБ з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) для голосування в багатомандатному виборчому окрузі та з виборів сільського, селищного, міського голови для голосування в єдиному одномандатному сільському, селищному, міському виборчому окрузі вносяться шляхом проставлення штампа "Вибув" (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

Штамп "Вибув" проставляється горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадрат для волевиявлення щодо кандидата, розміщений праворуч, та частину відомостей про кандидата (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

Штамп "Вибув" проставляється таким чином, щоб його відтиск не охоплював відомостей щодо іншого кандидата (ч.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).
Про проставлення на виборчому бюлетені штампа "Вибув", що засвідчує внесення змін до виборчого бюлетеня, ДВК невідкладно письмово повідомляють ТВК, яка прийняла рішення про внесення змін до ВБ (ч.13 ст.242 Кодексу).

Про зміни, внесені до виборчих бюлетенів повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня (ч.13 ст.242 Кодексу).
У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни:
- без рішення ТВК
чи
-зміни, що не відповідають рішенню ТВК,

ДВК на своєму засіданні складає про це акт у двох примірникахза формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів" (ч.14 ст.242 Кодексу).

В акті зазначаються:

- кількість отриманих виборчих бюлетенів,
- кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі,
- прізвища осіб, з вини яких це сталося.

Один примірник цього акта невідкладно передається до ТВК, другий примірник зберігається у ДВК (ч.14 ст.242 Кодексу).

Відомості зазначеного акта враховуються ДВК при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД (ч.14 ст.242 Кодексу).
Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування на різних місцевих виборах погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому ч.6 ст.250 Кодексу. На пакетах робиться напис: "Зіпсовані виборчі бюлетені", зазначається вид та кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування.

Запаковані зіпсовані ВБ зберігаються у ДВК до дня голосування і передаються до ТВК разом з іншою виборчою документацією в порядку, передбаченому ст.253 Кодексу.

При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані (ч.14 ст.242 Кодексу).

У разі якщо кількість зіпсованих виборчих бюлетенів ставить під сумнів можливість проведення голосування на виборчій дільниці, відповідна ТВК вирішує питання про можливість передрукування відповідних виборчих бюлетенів та доставки їх до виборчої дільниці для забезпечення голосування (ч.14 ст.242 Кодексу).

У такому разі положення Кодексу щодо строків передачі виборчих бюлетенів не застосовуються.

Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду та несуть відповідальність у порядку, встановленому законом (ч.15 ст.242 Кодексу).
BookПередача штампа "Вибув" до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на зберігання (ч.4 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

ДВК не пізніш як на п’ятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів передає отриманий нею штамп "Вибув" до відповідної ТВК, яка її утворила, про що складає відповідний акт (додаток 4 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

Не пізніш як на десятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів відповідна ТВК передає штамп "Вибув" на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, про що складає акт у двох примірниках (додаток 5 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування, другий – у ТВК (ч.4 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).

Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування забезпечують збереження переданих їм штампів "Вибув" (ч.4 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 28.09.2020 № 304).


Додаткові документи (9) Attachments