ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 15. Виборчі бюлетені

15.3. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям


15.2. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

Скорочення:
Виборчий бюлетень–ВБ;
Виборча комісія – ВК;
Територіальна виборча комісія –ТВК;
Дільнична виборча комісія –ДВК.


Навчальне відео
"Порядок передачі виборчих бюлетенів з місцевих виборів ТВК і ДВК"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


ТВК, яка встановлює результати місцевих виборів, передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача ТВК, які встановлюють підсумки відповідних місцевих виборів, у такі строки (ч.4 ст.242 Кодексу):

1) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча комісія передає ВБ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за 6 днів до дня голосування;

2) районна виборча комісія передає ВБ з виборів депутатів районної ради відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за 4 дні до дня голосування;

3) міська (у містах з районним поділом) виборча комісія передає ВБ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської ради у територіальних або багатомандатних виборчих округах, міського голови відповідним районним у місті виборчим комісіям - не пізніш як за 4 дні до дня голосування.

ВБ з виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міст Києва та Севастополя) можуть передаватися міською (міста з районним поділом) ВК безпосередньо ДВК виборчих дільниць, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу відповідної міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті. Така передача виборчих бюлетенів відбувається не раніш як за 3 дні до дня голосування на засіданні міської ТВК (ч.2.1 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Передача ВБ здійснюється на засіданні ТВК, яка встановлює результати виборів. Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача (без їх перерахування) від імені ТВК, якій передаються виборчі бюлетені, отримують не менш як 3 члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної ТВК (ч.2.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Міська у містах без районного поділу, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія не раніш як за 3 дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним ДВК ВБ з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача без їх перерахування (ч.5 ст.242 Кодексу):

1) міська (міста без районного поділу), районна в місті ВК передає ВБ з відповідних виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної в місті ради (у містах, де утворені районні в місті ради), депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міст Києва та Севастополя);

2) сільська, селищна ВК передає ВБ з відповідних виборів сільського, селищного голови та депутатів сільської, селищної ради, депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради у відповідному виборчому окрузі.

ВБ в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної ДВК отримують не менш як 3 члени цієї комісії. Члени ДВК повинні бути уповноважені на це рішенням ДВК та повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної ДВК (ч.5 ст.242 Кодексу).
Exclamation Під час передачі – приймання ВБ забороняється розпечатувати упаковку підприємства-виготовлювача (ч.2.6 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача бюлетені в ній не перераховуються (ч.2.6 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).
З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується ТВК у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача.

На такій упаковці проставляються підписи членів ТВК, що передають ВБ, печатка цієї комісії, а також підписи членів ТВК або ДВК, які приймають ВБ (ч.2.6 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Про передачу відповідним ТВК ВБ з відповідних місцевих виборів для голосування у відповідних виборчих округах ТВК, яка передає ВБ, складаєу трьох примірниках протокол за формами передбаченими додатками 6 – 9 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330), який підписується всіма присутніми на засіданні членами ТВК, що передає ВБ, підписи яких скріплюються печаткою цієї комісії. Крім того, протокол підписують члени ТВК, які прийняли ВБ (ч.2.7 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Перший примірник такого протоколу зберігається у ТВК, яка передає ВБ.

Другий - у відповідній ТВК, яка отримує ВБ.

Третій - невідкладно вивішується у приміщенні ТВК для загального ознайомлення (ч.6 ст.242 Кодексу).
Про передачу ДВК ВБ з кожних місцевих виборів для голосування у відповідних виборчих округах ТВК, яка передає ВБ, складає у трьох примірниках протокол за формами передбаченими додатками 10 – 12 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330) який підписується всіма присутніми на засіданні членами ТВК, що передає ВБ, та скріплюється печаткою цієї комісії. Крім того, протокол підписують члени ДВК, які прийняли ВБ (ч.2.8 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Перший примірник такого протоколу зберігається у ТВК, яка передає ВБ.

Другий - передається ТВК, яка встановлює результати відповідних виборів.

Третій - невідкладно вивішується у приміщенні ТВК, яка передала ВБ, для загального ознайомлення (ч.6 ст.242 Кодексу).
Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу.

Перші примірники протоколів мають право підписати присутні на засіданні комісії кандидати, зареєстровані для участі у відповідних місцевих виборах, їх довірені особи, представники організацій партій, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі.

Кожен член ВК, кандидати або їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні під час передачі бюлетенів, мають право отримати копії протоколів про передачу ВБ ТВК, ДВК, засвідчені підписами голови та секретаря ВК, яка передає ВБ, а також печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу (ч.8 ст.242 Кодексу).

Разом з ВБ представникам кожної ДВК, які отримали ВБ, надається витяг із протоколу ТВК про передачу ДВК ВБ (додатки 13–15), підписаний головою і секретарем ТВК та трьома членами ДВК, які отримали ВБ, засвідчений печаткою ТВК (ч.2.9 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).


Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія передає відповідним ВК усі ВБ, виготовлені для відповідного виборчого округу (ч.7 ст.242 Кодексу).
Exclamation У разі неможливості передачі ВБ до відповідної ТВК виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються ТВК шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем у присутності представників відповідної ТВК та контрольної комісії, утвореної такою ВК, про що складається відповідний акт (ч.7 ст.242 Кодексу).

Про встановлення факту неможливості передачі ВБ від ТВК, яка встановлює результати місцевих виборів, до ТВК, що встановлює підсумки відповідних місцевих виборів, складається акт у одному примірнику ТВК, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (додатки 19 – 21 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).
 
Такий акт підписується усіма присутніми членами ТВК, засвідчується печаткою комісії та зберігається у цій ТВК (ч.2.11 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

ВБ знищуються підприємством-виготовлювачем у присутності представників відповідної ТВК та контрольної комісії, утвореної відповідно до пункту 1.10 цього Порядку, про що складається у двох примірниках відповідний акт (додатки 22 – 24 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Примірники акта нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник акта передається ТВК, другий залишається у підприємства-виготовлювача (ч.2.11 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Exclamation У разі неможливості передачі ВБ від ТВК до ДВК відповідні ВБ вважаються невикористаними, про що складається акт у двох примірниках (якщо територіальна виборча комісія передає дільничній виборчій комісії виборчі бюлетені з виборів, які вона не організовує, а в іншому випадку – в одному примірнику) (додатки 25 – 27 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Примірники акта нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Один примірник акта надсилається до відповідної ВК, другий - зберігається у ТВК.

Такі ВБ погашаються ТВК після закінчення голосування шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня (ч.7 ст.242 Кодексу).

Погашені невикористані ВБ запаковуються, на пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені, погашені територіальною виборчою комісією", зазначається номер багатомандатного округу, номер (номери) виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ТВК та печатка комісії.

Idea Члени ТВК, ДВК забезпечують збереження ВБ під час їх транспортування до приміщення відповідної ТВК, ДВК у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням ТВК, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок охорони ВБ (ч.9 ст.242 Кодексу).

15.4. Отримання та зберігання виборчих бюлетенів

Додаткові документи (35) Attachments