ВСІ РОЗДІЛИ » Кілька розділів

Якими мають бути подальші дії комісії, члени якої більшістю голосів висловили недовіру голові ТВК?


ЗАПИТАННЯ:
Члени ТВК висловили голові недовіру більшістю голосів. Якими мають бути подальші дії комісії?
ВІДПОВІДЬ:

Звертатися до комісії, яка утворила цю ТВК.
"У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосували не менше двох третин від складу комісії.
Подання вноситься за підписом голови, заступника голови виборчої комісії або головуючого на відповідному засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою цієї комісії. До подання додаються не менш як два рішення виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов'язків, а також витяг із протоколу засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про внесення такого подання.
Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складення своїх обов'язків (без припинення членства в комісії) до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію" 
(ч.7 ст.208 Кодексу).
Більше інформації з цього питання можна знайти:
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.