ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 15. Виборчі бюлетені

15.2. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

15.1. Вимоги до виборчого бюлетеня місцевих виборів
Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК.


Навчальне відео "Порядок виготовлення виборчих бюлетенів"Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


ТВК, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах відповідно (ч.1 ст.242 Кодексу):

1) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст з районним поділом) ТВК - не пізніш як за 10 днів до дня голосування;

2) районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) ТВК - не пізніш як за 7 днів до дня голосування;

3) сільська, селищна ТВК - не пізніш як за 5 днів до дня голосування.

ТВК, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів, визначають підприємства-виготовлювачі виборчих бюлетенів та укладають з ними договори.

Договір між відповідною ТВК та поліграфічним підприємством укладається виходячи із виробничих, технологічних та організаційних можливостей підприємства забезпечити своєчасний друк та ступені захисту виборчих бюлетенів (ч.2 ст.242 Кодексу).

Exclamation ВБ для кожної звичайної ВД кожного ВО виготовляються,як правило, у кількості,що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців,включених до попереднього списку виборців на відповідній ВД (ч.8 ст.240 Кодексу).


Exclamation ВБ для кожної спеціальної ВД кожного ВО виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на ВД, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також максимально можливої кількості членів ДВК відповідних ВД, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях, (ч.1.7 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

При цьому можливе відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення ВБ в межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Кількість ВБ, що обумовлюється в договорі про виготовлення виборчих бюлетенів, визначається відповідними ТВК не пізніш як за 11 днів до дня голосування (ч.1.7 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330):

-для звичайних ВД – на підставі наданих їм ОВДРВ відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на звичайних ВД, після виготовлення таких списків виборців;
-для спеціальних ВДна підставі наданих їм ДВК спеціальних ВД відомостей з урахуванням кількості ліжко-місць у відповідному закладі охорони здоров’я, визначеної на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також максимальної кількості членів ДВК, визначеної ч.3 ст. 204 Кодексу.

У разі наявності у провадженні суду адміністративної справи щодо оскарження рішення ТВК стосовно реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або в разі розгляду відповідного питання ЦВК, наслідком розгляду яких може стати необхідність внесення змін до тексту ВБ для голосування у відповідному виборчому окрузі, виготовлення ВБ з відповідних місцевих виборів ТВК, здійснюється після набрання законної сили відповідним судовим рішенням або після завершення розгляду відповідного питання ЦВК, але з урахуванням необхідності виготовлення виборчих бюлетенів у строки, встановлені ч.1 ст.242 Кодексу (ч.1.8 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).
Замовлена для виготовлення кількість ВБ, порядок та строки погодження підприємству-виготовлювачу контрольного (пробного) зразка ВБ, облік ВБ, порядок та строки знищення технічних відходів, поліграфічного браку, друкарських форм та інші питання, пов’язані з виготовленням виборчих бюлетенів, визначаються договором про виготовлення ВБ.

Підприємства-виготовлювач ВБ забезпечують суворе дотримання замовленої кількості ВБ, їх облік та передачу ТВК в порядку, встановленому Постановою ЦВК від 02.10.2020 № 330 та відповідно Договору про виготовлення ВБ (ч.2 ст.242 Кодексу).

Підприємство-виготовлювачпакує ВБ окремо для кожної ВД з обов’язковим маркуванням кожної упаковки із зазначенням назви місцевих виборів, позначенням виборчого округу, номера виборчого округу (за наявності), номера ВД, кількості виборчих бюлетенів в упаковці (цифрами та прописом) (ч.1.9 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Технічні відходи, поліграфічний брак, виборчі бюлетені, в яких виявлені помилки, про що прийнято рішення ТВК, а також друкарські форми знищуються поліграфічним підприємством у порядку та строки, визначені умовами договору про виготовлення виборчих бюлетенів, про що складається акт у двох примірниках (ч.3 ст.242 Кодексу).

ExclamationКонтроль за виготовленням ВБ на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів здійснює контрольна комісія, що утворюється ТВК за поданням місцевих організацій політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня (ч.2 ст.242 Кодексу).

Від підприємства-виготовлювача ВБ в упаковках цього підприємства отримують:
- виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст з районним поділом) ВК – не пізніш як за 9 днів до дня голосування;
- районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) ВК – не пізніш як за 6 днів до дня голосування;
- сільська, селищна ВК – не пізніш як за 4 дні до дня голосування.
Передача ВБ від підприємства-виготовлювача відповідній ТВК здійснюється за актом приймання-передачі ВБ (додатки 2 – 5 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330), який складається окремо щодо кожних місцевих виборів.

Зазначений акт складається у двох примірниках, підписується представниками підприємства-виготовлювача та ТВК і скріплюється їх печатками.

Примірники акта приймання-передачі виборчих бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу (ч.1.12 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Перший примірник акта приймання-передачі ВБ передається ТВК, другий – підприємству-виготовлювачу.

Від імені ТВК, яка встановлює результати місцевих виборів, ВБ від підприємства-виготовлювача, отримує голова ТВК або інша особа, уповноважена рішенням ТВК, які підписують відповідний акт приймання-передачі (ч.1 ст.242 Кодексу).
Отримання ВБ від підприємства-виготовлювача та їх транспортування до приміщення відповідної ТВК здійснюється представниками ТВК у супроводі поліцейських (ч.1.14 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного ТВО, оприлюднюється ТВК не пізніш як за 1 день до дня голосування на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (ч.2 ст.242 Кодексу).

15.3. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям
Додаткові документи (6) Attachments