ВСІ РОЗДІЛИ » V. Виборчі бюлетені та організація голосування » Тема 15. Виборчі бюлетені

15.1. Вимоги до виборчого бюлетеня з місцевих виборів


Скорочення:
Виборчий бюлетень – ВБ;
Багатомандатний виборчий округ – БВО;
Одномандатний виборчий округ – ОВО;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК.

Навчальне відео "Виборчі бюлетені з місцевих виборів"

Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

Форма та колір виборчого бюлетеня для кожних місцевих виборів затверджуються ЦВК не пізніш як за 30 днів до дня проведення чергових місцевих виборів і не можуть змінюватися до призначення наступних чергових місцевих виборів (ч.1 ст.240 Кодексу).


Даною Постановою затверджено наступні кольори виборчих бюлетенів :

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради;
світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;
світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;
світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;
кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.
Текст ВБ для голосування у відповідних ВО затверджується ТВК не пізніш як за 17 днів до дня голосування (ч.2 ст.240 Кодексу).

У разі наявності в провадженні суду адміністративної справи щодо оскарження рішення ТВК стосовно реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або в разі розгляду відповідного питання ЦВК, наслідком розгляду яких може стати необхідність внесення змін до тексту ВБ для голосування у відповідному виборчому окрузі, рішення про затвердження тексту ВБ з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі ухвалюється ТВК лише після набрання законної сили відповідним судовим рішенням або після завершення розгляду відповідного питання ЦВК, але в будь-якому випадку не пізніш як за сімнадцять днівдо дня голосування на місцевих виборах (ч.1.2 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330).

Текст ВБ викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку (ч.3 ст.240 Кодексу).

Під час виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів, для позначення місць депутатів в ТВК використовується шрифт PostIndex. У додатках 1 – 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2020 року №295, розміщених на вебсайті Комісії, у файлах формату .doc шрифт вмонтований безпосередньо до файлу. Для підготовки (верстки) відповідно до вимог Постанови макету виборчого бюлетеня типографськими установами надаємо для завантаження файл зазначеного шрифту.

Скачати файл шрифту


ExclamationВБ повинен містити (ч.4 ст.240 Кодексу):

- назву та дату місцевих виборів,
- зазначення "повторне голосування" та дату його проведення (в разі проведення повторного голосування),
- позначення виборчого округу, "Територіальний виборчий округ» на виборах депутатів обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальні громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше); "багатомандатний виборчий округ" на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), "єдиний одномандатний сільський/селищний/міський виборчий округ» на виборах сільського, селищного, міського голови відповідно",
- номер виборчого округу (за наявності),
- позначені місця для номера виборчої дільниці та печатки ДВК.

Під час затвердження тексту ВБ ТВК забезпечують дотримання встановлених Кодексом вимог до ВБ з місцевих виборів.

Так, ВБ повинен містити назву та дату проведення місцевих виборів за таким зразком (ч.1.3 Додатку 1 до Постанови ЦВК від 02.10.2020 № 330):

- Вибори депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року
- Вибори депутатів Коростенської районної ради Житомирської області 25 жовтня 2020 року
- Вибори депутатів Черкаської міської ради Черкаського району Черкаської області 25 жовтня 2020 року
- Вибори Новоселицького міського голови Чернівецького району Чернівецької області 25 жовтня 2020 року
- Вибори депутатів Київської районної у місті Полтаві ради Полтавського району Полтавської області 25 жовтня 2020 року
- Вибори депутатів Зіньківської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області 25 жовтня 2020 року
- Вибори Старосинявського селищного голови Хмельницького району Хмельницької області 25 жовтня 2020 року.

За наявності підтвердженої відповідним поліграфічним підприємством технічної можливості ТВК може прийняти рішення про виготовлення виборчих бюлетенів із зазначенням номерів виборчих дільниць (ч.4 ст.240 Кодексу).

ВБ містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування (ч.5 ст.240 Кодексу).

Ступінь захисту ВБ встановлюється ТВК у такий самий строк як і строк затвердження тексту виборчих бюлетенів – не пізніше як за сімнадцять днів до ддня голосування (ч.2 ст.240 Кодексу).

ВБ має контрольний талон, відокремлений лінією відриву (ч.6 ст.240 Кодексу).

Exclamation Контрольний талон повинен містити (ч.6 ст.240 Кодексу):

- назву та дату проведення місцевих виборів;
- зазначення "повторне голосування" (разі проведення повторного голосування);
- позначення виборчого округу «Територіальний виборчий округ» на виборах депутатів обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальні громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше); «багатомандатний виборчий округ» на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), «єдиний одномандатний сільський/селищний/міський виборчий округ» на виборах сільського, селищного, міського голови відповідно;
-номер виборчого округу (за наявності);
та позначені місця для:
- номера виборчої дільниці,
- номера, за яким виборця внесено до списку виборців,
- підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень,
- прізвища та підпису члена ДВК, який видав виборчий бюлетень.

У контрольних талонах ВБ, які виготовляються із зазначенням номерів виборчих дільниць, зазначається номер виборчої дільниці.

ТВК та ДВК забезпечують суворий облік отриманих та виданих ВБ (ч.7 ст.240 Кодексу).


Вимоги до виборчого бюлетеня з окремих видів місцевих виборів

ВБ для голосування в БВО з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), в єдиному ОВО з виборів сільського, селищного, міського голови.

Кандидати, зареєстровані в окрузі, включаються у виборчий бюлетень в алфавітному порядку.
ExclamationУ ВБ зазначаються (ч.2 ст.241 Кодексу):

1) порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у відповідному виборчому окрузі кандидати,
2) їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності),
3) суб’єкт висування кандидата, у разі якщо кандидат висунутий шляхом самовисування, міститься позначка "самовисування",
4) відомості про рік народження,
5) посаду,
6) місце проживання.

Праворуч від порядкового номера та прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

В разі проведення повторного голосування ВБ виготовляються за вищезазначеними кольорами та формами із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ” та дати його проведення (Постанова ЦВК від 24 вересня 2020 року № 295 "Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів" (додатки 8 – 14).

ПРИКЛАД. Бюлетень з виборів міського голови (місто без районного поділу) (натисніть, щоб завантажити).ВБ для голосування в ТВО в межах єдиному БВО з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Назви організацій партій розміщуються у виборчому бюлетені в порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням (ч.1 ст.241 Кодексу).

Жеребкування проводить ТВК за участю представників організацій партій у відповідній ВК, кандидатів у депутати, уповноважених осіб організацій партій в єдиному БВО після закінчення реєстрації кандидатів у депутати до затвердження тексту виборчого бюлетеня.

Порядок жеребкування затверджено постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 115 "Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)" зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 28 липня 2020 року № 150).

Порядковий номер організації партії, визначений за результатами жеребкування, не може бути змінений під час відповідного виборчого процесу (ч.1 ст.241 Кодексу).
Exclamation У ВБ в одному ряду, почергово зліва направо зазначаються (ч.1 ст.241 Кодексу):

1) визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

2) повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім’я та по батькові кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номера;

3) два квадрати: порожній квадрат - для волевиявлення щодо організації партії та квадрат із нанесеним трафаретом - для волевиявлення щодо кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

4) виборчий список з прізвищами, ініціалами усіх кандидатів та їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху донизу, за якими їх включено до відповідного територіального виборчого списку організації партії, у дві колонки.
Порядок проведення жеребкування

(Додаток 1 до постанови ЦВК від 25 червня 2020 року № 115 зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 28 липня 2020 року № 150 "Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

У жеребкуванні беруть участь місцеві організації політичних партій, від яких ТВК зареєстровано кандидатів у депутати, включених до єдиного республіканського та відповідних територіальних виборчих списків на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, єдиного та відповідних територіальних виборчих списків на виборах депутатів обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Жеребкування проводиться ТВК після закінчення реєстрації кандидатів у депутати до затвердження текстів ВБ.
Жеребкування проводиться не пізніш як за 17 днів до дня голосування до затвердження текстів ВБ на засіданні ТВК.

У жеребкуванні беруть участь:

представники місцевих організацій партій у ВК;
уповноважені особи цих організацій партій в окрузі;
кандидати у депутати, включених до виборчих списків цих організацій партій.

Жеребкування серед організацій партій проводиться на засіданні ТВК за участю представників цих організацій партій у ТВК з правом дорадчого голосу чи уповноважених осіб цих організацій партій у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі або кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цих організацій партій (далі – представник організації партії).

Exclamation Жеребкування проводиться у два етапи:

– перший – технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі організацій партій у жеребкуванні на другому етапі (далі – перший етап);
– другий – жеребкування щодо визначення номерів організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені (далі – другий етап).

Кожний етап жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який забезпечує проведення жеребкування (далі – пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі – жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості організацій партій, які беруть участь у жеребкуванні.
Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування може проводитися за допомогою пристрою з прозорого матеріалу. Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу. Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються ВК до засідання, на якому відбувається жеребкування.

Idea Перший етап жеребкування (технічне жеребкування) щодо встановлення черговості участі організацій партій у жеребкуванні на другому етапі.

Для проведення першого етапу жеребкування складається список організацій партій черговість розміщення назв організацій партій у якому визначається за датою та номером постанови відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку цих організацій партій (додаток 2 до постанови ЦВК від 25 червня 2020 року № 115 зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 28 липня 2020 року № 150).

ФОРМА. Список організацій політичних партій для участі у першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів (натисніть, щоб завантажити).
 

Перший етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представник організації партії за встановленою черговістю згідно зі списком організацій партій дістає із пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер. У разі відсутності на засіданні виборчої комісії представника організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений виборчою комісією член цієї комісії.

Відсутність представника організації партії на засіданні не перешкоджає проведенню жеребкування.
3) після діставання останнього жеребка головою (головуючим на засіданні) ТВК оголошуються номери, які отримали організації партій, для встановлення черговості їх участі у другому етапі жеребкування.

IdeaЖеребкування (другий етап) щодо визначення номерів організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

Для проведення другого етапу жеребкування складається список організацій. Черговість розміщення назв організацій партій у списку визначається відповідно до результатів проведеного першого етапу жеребкування.

ФОРМА. Список організацій політичних партій, складений за результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів (натисніть, щоб завантажити).Другий етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представник організації партії за черговістю, встановленою під час технічного жеребкування, дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Номер вноситься до списку організацій партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

У разі відсутності на засіданні ТВК представника організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений ТВК член цієї комісії.

Відсутність представника організації партії на засіданні не перешкоджає проведенню жеребкування.
ФОРМА. Список організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів (натисніть, щоб завантажити).3) після діставання останнього жеребка головою (головуючим на засіданні) ТВК оголошуються номери, отримані організаціями партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

Відомості про хід та результати жеребкування вносяться до протоколу засідання ТВК.

ПРИКЛАД. Постанова ТВК "Про затвердження результатів жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені"(натисніть, щоб завантажити).На підставі визначеної жеребкуванням нумерації назви організацій партій розміщуються у виборчому бюлетені.
ПРИКЛАД. Бюлетень з виборів депутатів міської ради (місто без районного поділу) (натисніть, щоб завантажити).
15.2. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів


Додаткові документи (37) Attachments