ВСІ РОЗДІЛИ » ІV. Кандидати, спостерігачі та інші учасники виборів » Тема 13. Кандидати на місцевих виборах

13.5. Інформаційні плакати та буклети організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

13.4. Висування та реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Скорочення:

Виборчий кодекс – Кодекс;
Виборча комісія – ВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Центральна виборча комісія – ЦВК;
Місцева організація політичної партій – організація партії;
Єдиний виборчий список – ЄВС;
Територіальний виборчий список – ТВС;
Територіальний виборчий округ – ТВО;
Інформаційні буклети організацій партій - суб’єктів виборчого процесу – інформаційні буклети.

Навчальне відео "Інформаційні плакати та інформаційні буклети"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

ТВК за рахунок бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення виборів, забезпечують виготовлення інформаційних буклетів кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів відповідних рад територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше (ч.1 ст.234 Кодексу).

Інформаційні буклети на виборах депутатів відповідних радтериторіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч та сільських, селищних, міських голів не виготовляються (ч.9 ст.234 Кодексу).
Форма, розмір, поліграфічне виконання, порядок виготовлення та передачі ДВК інформаційних плакатів та буклетіввстановлено Постановою ЦВК від 6.10.2020 № 349 "Про Порядок виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям".

Інформаційні буклети використовують для інформування виборців у приміщенні для голосування, у тому числі в день голосування та під час голосування за місцем перебування виборців (ч.7 ст.234 Кодексу). На виборчій дільниці інформаційні буклети і плакати розміщують у місцях, доступних для виборців (ч.2 ст.246 Кодексу).

Інформаційні буклети виготовляють в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) із застосуванням розумного пристосування (ч.3 ст.234 Кодексу).

Для забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та буклетів ТВК використовує біографічні відомості та фотографії кандидатів у депутати, тексти передвиборчих програм, подані організацією партії для реєстрації кандидатів у депутати.
ФОРМА. Інформаційний буклет (натисніть, щоб завантажити).

Інформаційний буклет організації партії повинен містити (ч.2 ст.234 Кодексу):

1) передвиборну програму організації партії (обсягом не більше 4 тисяч друкованих знаків), подану нею під час реєстрації кандидатів у депутати;

2) єдиний виборчий список, у якому зазначають:

- порядковий номер кандидата у депутати у ЄВС,
- прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати,
- номер ТВО, до територіального списку якого включено кандидата (крім першого кандидата),
- порядковий номер кандидата у територіальному ТВС.

3) всі територіальні виборчі списки організації партії з розміщенням фотографій усіх кандидатів.

Стосовно кожного кандидата у депутати ТВС зазначають:
- порядковий номер у ТВС,
- прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата,
- число, місяць, рік народження,
- відомості про освіту,
- посаду (заняття),
- місце роботи,
- партійність,
- місце проживання.

Exclamation Інформаційні плакати та буклети друкуються однаковим шрифтом та в однаковому поліграфічному виконанні.

ФОРМА. Інформаційний плакат (натисніть, щоб завантажити).


У інформаційному плакаті зазначається:

1) назва виборів із зазначенням назви місцевої ради,

2) позначення та номер територіального виборчого округу,

3) назва організації партії,

4) порядковий номер, під яким кандидатів у депутати включено до територіального виборчого списку організації партії,

5) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата,

6) число, місяць, рік народження,

7) відомості про освіту,

8) посаду (заняття), місце роботи,

9) партійність,

10) місце проживання кожного кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку,

11) фотографії всіх кандидатів.


ТВК забезпечує виготовлення інформаційних буклетів та плакатів із розрахунку по 5 примірників на кожну ДВК та по одному примірнику для кожної ТВК (ч.5 ст.234 Кодексу).

ТВК погоджує з представником організації партії у ВК текст інформаційних плакатів та буклета (ч.4 ст.234 Кодексу).

Процедура виготовлення та погодження інформаційних плакатів та буклетів:


1. ТВК, яка забезпечує виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, визначає підприємство-виготовлювач, про що укладає з ним відповідний договір.

2. Підприємство-виготовлювач виготовляє по одному зразку інформаційного плаката та буклета кожної організації партії для кожного ТВО.

3. ТВК визначає члена ТВК, який буде відповідати за процедуру погодження текстів.

4. Цей член ТВК у день виготовлення зразків повідомляє представників організації партії у ТВК про необхідність їх прибуття на ТВК для погодження текстів інформаційних плакатів та буклетів (телефоном, електронною поштою, іншими засобами комунікації).Особа вважається повідомленою у разі надсилання відповідної інформації на її контактний номер телефону, зазначений у заяві про реєстрацію представника організації партії у ТВК.

5. Представник організації партії у ТВК не пізніше як на наступний день з дня виготовлення зразків погоджує їх тексти, проставляючи напис "Погоджено", зазначає своє прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу на текстах інформаційних плакатів та буклетів у відомостях.

Якщо непогоджено відомості, які відповідають відомостям, поданим організацією партії для реєстрації кандидатів, інформаційні плакати і буклети друкуються, незважаючи на цей факт.

Якщо представник організації партії у ТВК не прибув для погодження у встановлений строк, вважається, що тексти є погодженими. При цьому відповідальний член ТВК робить напис "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження текстів інформаційних плакатів не прибув", "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження тексту інформаційного буклета не прибув", зазначаючи свою посаду, прізвище та ініціали, дату і час вчинення цього напису, та ставить свій підпис.

ФОРМА. Відомість погодження текстів інформаційних буклетів (натисніть, щоб завантажити).ФОРМА. Відомість погодження текстів інформаційних плакатів (натисніть, щоб завантажити).6. Підприємство-виготовлювач виготовляє інформаційні плакати та буклети кожної організації партії у кількості, визначеній у договорі, та передає їх на підставі акта приймання-передачі відповідно:

1) ВК Автономної Республіки Крим, обласній, міській (міста з районним поділом) виборчій комісії – не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування;

2) районній, міській (міста без районного поділу), районній у місті (в містах, у яких утворені районні в місті ради) виборчій комісії – не пізніш як за шість днів до дня голосування;

3) сільській, селищній виборчій комісії – не пізніш як за чотири дні до дня голосування.


ФОРМА. Акт приймання-передачі інформаційних буклетів від підприємства-виготовлювача (натисніть, щоб завантажити).

ФОРМА. Акт приймання-передачі інформаційних плакатів від підприємства-виготовлювача (натисніть, щоб завантажити).

7. Голова або інша особа уповноважена рішення ТВК отримує інформаційні плакати та буклети.

Інформаційні буклети та плакати передають відповідним ДВК разом із виборчими бюлетенями (ч.6 ст.234 Кодексу).

ФОРМА. Відомість про передачу ТВК інформаційних плакатів ДВК (натисніть, щоб завантажити).

ФОРМА. Відомість про передачу ТВК інформаційних буклетів ДВК  (натисніть, щоб завантажити).

Інформаційні плакати та буклети може передавати міська (міста з районним поділом) ВК безпосередньо ДВК, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу відповідної міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті.

ДВК розміщують інформаційні плакати у приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним у порядку розміщення назв організацій партій у виборчому бюлетені. У такому самому порядку інформаційні плакати розміщуються у приміщенні ТВК.

У разі скасування реєстрації кандидата в депутати або вибуття його з балотування порядкові номери кандидатів у депутати, включених до відповідних виборчих списків організацій партій, в інформаційних плакатах і буклетах не змінюються.

Exclamation Відповідальність за збереження інформаційних буклетів покладається на ДВК (ч.8 ст.234 Кодексу).

Внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів

Якщо ТВК прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати відповідної ради або вибуття його з балотування у період виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів або після виготовлення таких інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, але за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, ТВК приймає рішення про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів.

Рішення ТВК негайно передається відповідним ТВК нижчого рівня або безпосередньо ДВК для внесення відповідних змін (ч.1 ст. 235 Кодексу). Такі зміни до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів вносять члени ДВК того ТВО, до територіального виборчого списку кандидатів у якому включений відповідний кандидат.

Зміни вносять на засіданні ДВК з використанням штампа "Вибув" (ч.1 ст.235 Кодексу).

Визначений комісією член комісії проставляє на кожному інформаційному плакаті та інформаційному буклеті відповідної організації партії (у двох місцях - у єдиному та відповідному територіальному виборчому списках) відбиток штампа "Вибув" на номері та прізвищі відповідного кандидата.

Відбиток штампа проставляється горизонтально і не повинен охоплювати номер та прізвище іншого кандидата (ч.1 ст.235 Кодексу).

Вносити зміни до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів без рішення відповідної ТВК забороняється (ч.1 ст.235 Кодексу).
Форма штампа "Вибув" визначена у Додатку 10 до Постанови ЦВК від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".Порядок виготовлення, використання, зберігання та передачі ВК штампа "Вибув" затверджений Постановою ЦВК від 28 вересня 2020 року № 304 "Про Порядок виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів".

ТВК не пізніш як за сім днів до дня виборів – до 17 жовтня 2020 року включнозабезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше.

Штампи "Вибув" передаються відповідним ТВК або безпосередньо ДВК одночасно з інформаційними плакатами та інформаційними буклетами. Штампи "Вибув" зберігаються у відповідній ТВК (ч.1 ст.235 Кодексу).

Exclamation Штамп "Вибув" передає ТВК всім ДВК одночасно з відповідним рішенням про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів (ч.1 ст.235 Кодексу).

Про зміни, внесені до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня (ч.1 ст.235 Кодексу).
Exclamation У разі якщо до інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів внесено зміни без відповідного рішення ТВК або зміни, що не відповідають такому рішенню, ДВК вилучає і знищує такі плакати, про що на своєму засіданні складає у двох примірниках акт за формою, затвердженою постановою ЦВК від 18.09.2020 року № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів". В акті зазначаються:

- кількість отриманих інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів,
- кількість вилучених та знищених інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів,
- прізвища осіб, з вини яких це сталося.

Один примірник цього акта невідкладно передається до відповідної ТВК, другий примірник зберігається у ДВК (ч.2 ст.235 Кодексу).

Окрім того, відповідна ТВК вирішує питання забезпечення виборчої дільниці необхідною кількістю інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів і за необхідності ТВК може прийняти рішення про виготовлення додаткової їх кількості (ч.2 ст.235 Кодексу).

Використання у день голосування інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів, до яких не внесено зміни відповідно до рішення ТВК або внесено зміни без зазначеного рішення чи зміни, що не відповідають такому рішенню, забороняється (ч.3 ст.235 Кодексу).
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.