ВСІ РОЗДІЛИ » ІV. Кандидати, спостерігачі та інші учасники виборів » Тема 14. Спостерігачі, представники ЗМІ, довірені та уповноважені особи

14.3. Офіційні спостерігачі


14.2. Довірені особи кандидатів

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від (ч.1 ст.239 Кодексу):

- місцевих організацій партій (далі - МО),
- кандидатів в депутати в багатомандатних виборчих округах (далі – БВО);
- кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
- громадських організацій (далі – ГО).

Порядок реєстрації та правовий статус офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій та від громадських організацій визначається ст.59, 60Кодексу(ч.1 ст.239 Кодексу).


Офіційні спостерігачі від партійної організації і кандидата. Права та обов’язки.

Офіційним спостерігачем (далі – ОС) МО партії, кандидата в депутати в БВО, може бути громадянин України, який має право голосу відповідно до ст.70 Конституції України.

Не може бути офіційним спостерігачем від кандидата, МО партії (ч.1 ст.58 Кодексу):

- особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної ВР України державою-агресором або державою-окупантом;
- особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною ВР України державою-агресором або державою-окупантом;
- член виборчої комісії;
- посадова або службова особа органу виконавчої влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних органів, органів влади АР Крим чи органів місцевого самоврядування;
- військовослужбовець, поліцейський, співробітник Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
- особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
- особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

ОС від місцевої організації партії, кандидата має право (ч.7 ст.239 Кодексу):

- бути присутнім з дотриманням вимог Виборчого Кодексу на засіданнях ТВК та ДВК відповідного виборчого округу;
- бути присутнім на зустрічах кандидатів, представників, уповноважених осіб організацій партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах;
- перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів ВК, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування, не перешкоджаючи членам виборчої комісії фізично;
- здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;
- бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх перебування;
- звертатися у порядку, встановленому Кодексом, із заявою чи скаргою до виборчих комісій у межах відповідного виборчого округу щодо усунення порушень Кодексу в разі їх виявлення;
- скласти акт про виявлення порушення Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
- вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
- отримувати копії протоколів та інших документів у випадках, передбачених Кодексом;
- реалізовувати інші права, передбачені Кодексом щодо офіційних спостерігачів.

ОС від місцевої організації партії, кандидата не має права (ч.8 ст.239 Кодексу):

- втручатися в роботу ВК, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам ВК здійснювати свої повноваження;
- заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
- бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
ОС має право у будь-який час звернутися до ТВК із заявою про складення своїх повноважень(ч.11 ст.239 Кодексу).


Офіційні спостерігачі від громадських організацій. Права та обов’язки.

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за 50 днів до дня голосування може звернутися до ЦВК з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах (ч.1 ст.60 Кодексу).

ЦВК не пізніш як на 5-ий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу ГО мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє ГО наступного дня після дня прийняття відповідного рішення (ч.2 ст.60 Кодексу).

ОС від громадської організації має право (ч.9 ст.60 Закону):

- бути присутнім з дотриманням вимог Виборчого Кодексу на засіданнях ТВК та ДВК відповідного виборчого округу;
- бути присутнім на зустрічах кандидатів, їх довірених осіб, представників, уповноважених осіб партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах;
перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії фізично;
- здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис без порушення при цьому таємниці голосування виборців;
- бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх перебування;
- звертатися у порядку, встановленому Кодексом, до виборчих комісій в межах відповідного територіального округу із заявою чи скаргою щодо усунення порушень Кодексу в разі їх виявлення;
- скласти акт про виявлення порушень Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
- вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
- отримувати копії протоколів та інших документів у випадках, передбачених Кодексом;
- реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для офіційних спостерігачів

ОС від громадської організації не має права (ч. 10 ст. 60 Кодексу):

- втручатися в роботу ВК, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або перешкоджають членам ВК здійснювати свої повноваження;
- заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
- бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
Громадська організація має право відкликати свого ОC, звернувшись до відповідної виборчої комісії, яка його зареєструвала, з письмовою заявою про припинення повноважень такого спостерігача, та подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому Виборчим Кодексом (ч.12 ст.60 Кодексу).

ОС від ГО має право у будь-який час звернутися до ТВК із заявою про складення своїх повноважень (ч. 13 ст. 60 Кодексу).


Порядок реєстрації офіційних спостерігачів

Офіційний спостерігач реєструється відповідною ТВК від кандидата, МО партії, за поданням кандидата в депутати, представника організації партії у ТВК чи уповноваженої особи організації партії у єдиному багатомандатному або відповідному територіальному виборчому окрузі, а офіційного спостерігача від громадської організації за поданням керівника відповідної ГО (ч.2 ст.239, ч.4 ст.60 Кодексу).

Приклад. Подання на реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата в депутати, МО партії (натисніть, щоб завантажити).

форма6

Приклад. Подання від громадської організації на реєстрацію офіційного спостерігача (натисніть, щоб завантажити).

форма7

Exclamation У поданні про реєстрацію ОС зазначаються:

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
- число, місяць і рік народження;
- відомості про громадянство;
- місце роботи (заняття), займану посаду;
- адресу місця проживання, номери контактних телефонів;
- відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку (ч.4 ст.60, ч.3 ст.239 Кодексу).

Для ГО також номер та дата рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (ч.4 ст.60 Кодексу).

Exclamation До подання додаються:

- заява про згоду таких осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної організації партії, кандидата чи громадської організації,
- копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи (ч.4 ст.60, ч.3 ст.239 Кодексу).

Приклад. Заява на згоду бути офіційним спостерігачем від кандидата в депутати, організації партії, громадської організації (натисніть, щоб завантажити).

форма8

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача вноситься до відповідної ТВК не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (дня повторного голосування):

- від МО партії – за підписом представника організації партії у територіальній виборчій комісії або уповноваженої особи організації партії,
- від кандидата – за підписом кандидата,
- від громадської організації– за підписом керівника організації, що засвідчується печаткою ГО.

Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною ТВК у триденний строк з дня внесення відповідних документів (ч.6 ст.60, ч.5 ст.239 Кодексу). Відповідна ТВК видає офіційним спостерігачам посвідчення(ч.5 ст.239 Кодексу).

Форма. Посвідчення офіційного спостерігача від кандидата в депутати в територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тис. (натисніть, щоб завантажити).

форма9

Форма. Посвідчення офіційного спостерігача від кандидата в депутати в територіальній громаді з кількістю виборців 10 тис. і більше (натисніть, щоб завантажити).

форма9

Форма. Посвідчення офіційного спостерігача від громадської організації (натисніть, щоб завантажити).

форма10Правові санкції за порушення офіційним спостерігачем законодавства про вибори

Idea У разі порушення ОС від громадської організації вимог ч.10 ст.60 Кодексу, виборча комісія виносить йому попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог зазначеної статті виборча комісія може позбавити ОС від громадської організації права бути присутнім на засіданні виборчої комісії в порядку, встановленому Виборчим Кодексом (ч.11 ст.60, ч.9 ст.239 Кодексу).


Порядок дострокового припинення повноважень офіційного спостерігача

ОС від місцевої організації партії, кандидата від ГО має правоу будь-який час звернутися до ТВК із заявою про складення своїх повноважень (ч.13 ст.60, ч.11 ст.239 Кодексу).

Приклад. Заява офіційного спостерігача про складання своїх повноважень (натисніть, щоб завантажити).

Zajava_sposter_pro_skl1

Кандидат, представник організації партії у ТВК, уповноважений партії у ВО, громадська організація мають право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому Кодексом (ч.12 ст.60, ч.10 ст.239 Кодексу).

Приклад. Заява кандидата в депутати, представника організації партії в ТВК про відкликання офіційного спостерігача (натисніть, щоб завантажити).

форма11

У разі скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до єдиного виборчого списку організації партії, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повноваження відповідних офіційних спостерігачів від такої організації партії, такого кандидата вважаються припиненими після закінчення строку оскарження відповідного рішення про скасування реєстрації або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду (ч.12 ст.239 Кодексу).

14.4. Міжнародні спостерігачі
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.