ВСІ РОЗДІЛИ » VI. Підрахунок голосів і результати виборів » Тема 17. Підрахунок голосів на виборчій дільниці. Транспортування виборчих документів до ТВК

17.4. Відкриття виборчих скриньок та підрахунок бюлетенів

Перейти до попередньої підтеми

17.3. Опрацювання списку виборців, невикористаних бюлетенів та контрольних талонів


Скорочення:

Територіальна виборча комісія– ТВК;

Дільнична виборча комісія –ДВК;

Виборча комісія –ВК;

Офіційні спостерігачі– ОС;

Виборча дільниця –ВД;

Виборчі бюлетені - ВД.


Процедура підрахунку голосів виборців на ВД та складання протоколів про підрахунок голосів виборців також затверджена Постановою ЦВК від 15.10.2020 р. №386 "Про Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів, порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці", далі - Порядок підрахунку голосів.


ДВК приступає до фактичного підрахунку ВБ з відповідних місцевих виборів лише після того, як:


- погашено і запаковано невикористані ВБ і контрольні талони;

- запаковано списки виборців;

- усі вищезазначені документи лежать на столі в полі зору членів ДВК.


Порядок відкириття скриньок та підрахунку ВБ зазначено в ч.ч.17-42 ст.250 Кодексу.


Навчальний фільм "Підрахунок голосів після відкриття виборчих скриньок"Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


Відкриття виборчих скриньок.


Виборчі скриньки відкриваються почергово, починаючи з переносних. Останніми відкриваються (за наявності) виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

Крок 1. ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на них.


У разі, якщо пломба пошкоджена — комісія складає акт, в якому вказує на характер пошкодження. Акт підписують присутні члени ДВК. Підписи скріплюються печаткою.


Акт мають право також підписати:


- присутні кандидати у депутати;

- кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;

- довірені особи кандидатів;

- уповноважені особи організацій партій;

- офіційні спостерігачі.


ФОРМИ. Акти про про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб/печаток, інших пошкоджень, що порушують цілісність виборчої скриньки (натисніть, щоб завантажити).
Алгоритм роботи з пошкодженими скриньками:


- ВБ виймаються по одному без їх перемішування;

- ДВК підраховує кількість виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів, що знаходяться у цій виборчій скриньці;

- перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який виймається останнім (ч.21 ст.250 Кодексу).

 

Крок 2.Якщо усі скриньки цілі - члени ДВК роблять наступне:


- відкривають виборчу скриньку;

- висипають бюлетені на стіл;

- шукають контрольні листи (в переносній виборчій скриньці – 2 контрольних листа, в стаціонарній – 1);

- відокремлюють одні від одних ВБ для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу;

- відділяють предмети від бюлетенів (предмети — це контрольні листи чи бюлетені невстановленого зразка, наприклад копії бюлетенів, зроблені на ксероксі, або чисті аркуші паперу, які імітують бюлетені). Предмети складають окремо і не рахують.


Крок 3. Члени ДВК підраховують загальну кількість ВБ окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу (під час підрахунку, визначений ВК член комісії рахує ВБ вголос), за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню.


Виборчі бюлетені, які не підлягають врахуванню:


1) якщо у переносній виборчій скриньці не буде бодай 1 контрольного листа. У такому разі комісія складає акт про відсутність контрольного листа,в якому вказує кількість виборчих бюлетенів;

2) якщо у стаціонарній виборчій скриньці відсутній контрольний лист;


ФОРМИ. Акти про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа/контрольних листів (натисніть, щоб завантажити).

 

ФОРМА. Акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (натисніть, щоб завантажити).3) якщо у переносній виборчій скриньці виявиться більше виборчих бюлетенів окремо з кожних місцевих виборів, ніж кількість виборців, включених до витягу із списку виборців (комісія складає акт про невідповідну кількість бюлетенів у переносній виборчій скриньці).

Перед складанням акту:

- ДВК оглядає бюлетені ще раз;

- якщо буде виявлено бюлетені, які належать до іншого округу чи дільниці, або на них відсутній відтиск печатки цієї дільниці - такі бюлетені відокремлюють;

- якщо ж і після цього кількість бюлетенів у скриньці буде більшою ніж кількість виборців, включених до витягу із списку виборців — усі бюлетені у цій переносній скриньці не підлягають врахуванню.


ФОРМИ. Акти про перевищення кількості ВБ, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості виборців, включених до витягу зі списку виборців на ВД (натисніть, щоб завантажити).4) на ВБ позначення (номер) виборчого округу та/або номер ВД не відповідають позначенню (номеру) відповідного виборчого округу та/або номеру ВД.


Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, оголошується і заноситься до пункту 8 відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, потім вони запаковуються.

На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.


Члени ДВК повинні знати що, якщо у скриньках не буде "чужих” бюлетенів, якщо не зникнуть контрольні листи із виборчих скриньок, то «бюлетенів, які не підлягають врахуванню» може й не бути.


У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листата в інших сумнівних випадках рішення щодо визнання ВБ, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається ДВК шляхом голосування. Рішення щодо результатів голосування комісії фіксуються у протоколі її засідання (ч.24 ст.250 Кодексу).

Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються.


Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членівДВКта печатка комісії.


Встановлена у підсумку підрахунку кількість ВБ, що підлягають врахуванню (у всіх виборчих скриньках, з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу) є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до пункту 9 відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів (п.2 ч.27 ст.250 Кодексу).

У разі визнання всіх ВБ, виявлених у всіх виборчих скриньках, такими, що не підлягають врахуванню, у відповідному пункті протоколу зазначається 0 (п.2.12 Порядку підрахунку голосів)


Exclamation На даному етапі мають бути завершені наступні дії:


- ВБ для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу відокремлені одні від одних;

- запаковані виборчі бюлетені «що не підлягають врахуванню» (за наявності);

- відокремлені та запаковані предмети;

- підрахована кількість ВБ (окрім тих, що «не підлягають врахуванню»);

- встановлена кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.


Розкладання виборчих бюлетенів.


Крок 1. Визначений ВК член комісії розкладає виборчі бюлетені.


При цьому він показує кожний ВБ усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця.


Виборчі бюлетені розкладаються на місця відповідно до позначених табличок (ч.28 ст.250 Кодексу):


- з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) - таблички містять з обох боків назву організації партії, напис "Недійсні";

- з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови – таблички містять з обох боків прізвище кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, або відповідно прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, та для кожного з цих видів виборів - з написом "Недійсні".


У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня ВК вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

Недійсні виборчі бюлетені вважаються такі, на яких:Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.


1) з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше):


- відсутня печатка відповідної ДВК;
- не внесено зміни відповідно до ч.13 ст.242 Кодексу або внесено зміни без рішення ТВК чи внесені зміни не відповідають такому рішенню;
- проставлено позначки навпроти назви декількох організацій партій;
- не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії;
- не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

- з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки виборчого списку певної організації партії.


2) з виборів депутатів міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради сільського, селищного, міського голови:


- відсутня печатка відповідної ДВК;

- не внесено зміни відповідно до ч.13 ст.242 Кодексу або внесено зміни без рішення ТВК чи внесені зміни не відповідають такому рішенню;

- на яких не поставлено жодної позначки;

- проставлено позначки навпроти прізвищ декількох кандидатів;

- не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

- з інших причин неможливо установити зміст волевиявлення виборця.


Якщо у ВБ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) після слів "Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати"проставлений неіснуючий порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку або інша позначка, то такий голос вважається відданимна підтримку всього територіального виборчого списку відповідної місцевої організації партії, навпроти якої поставлено відмітку.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується ДВК. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути ВБ. На час огляду ВБ підрахунок інших ВБ припиняється (ч.29 ст.250 Кодексу).


Також під час вирішення питання щодо дійсності виборчого бюлетеня ДВК має керуватися положеннями ст.ст.240, 241, 248, 250 Кодексу, а також Постановою ЦВК від 10.10.2020р. № 366 "Роз’ясненням щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів" (п.3.1 Порядку підрахунку голосів).


Exclamation Трапляються випадки, що ДВК відразу не вирішує питання про визнання бюлетенів недійсними, а відкладає «підозрілі» бюлетені на «потім». Такі дії є порушенням Кодексу, які в подальшому можуть привести до неправильного підрахунку голосів. ДВК повинна прийняти рішення про визнання ВБ недійсним відразу після його розгляду, якщо на те є законні підстави. У разі сумнівів у членів ДВК, голова комісії зобов'язаний поставити на голосування питання: «Хто за те, щоб визнати цей бюлетень недійсним?


Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Їх кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до пункту 10 відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД.

Крок 2. Запаковуються недійсні ВБ.


На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер ВД, кількість запакованих ВБ, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.


Exclamation Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні ВБ.


Крок 3. ДВК підраховує кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки організацій партій з виборів депутатів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).


Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які отримали територіальні виборчі списки кожної організації партії та всіх організацій партій, оголошуються і заносяться секретарем комісії до пунктів 11-12 протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД.


Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.


Крок 4. ДВК здійснює перевірку:


кількість недійсних виборчих бюлетенів (п.10 Протоколу про підрахунок)

+

кількість ВБ з голосами виборців, які підтримали територіальні виборчі списки організацій усіх партій

(п.11 Протоколу про підрахунок)

=

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на ВД (п.9 Протоколу про підрахунок)


У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої своїм рішенням причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплюються печаткою комісії.


Цей акт мають право підписати присутні:

- кандидати у депутати;

- довірені особи кандидатів;

- уповноважені особи організацій партій;

- офіційні спостерігачі.


ФОРМИ. Акти про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на ВД, сумі кількості недійсних ВБ та кількостей ВБ з голосами виборців, які підтримали територіальні виборчі списки місцевих організацій усіх політичних партій (натисніть, щоб завантажити).

 Крок 5. Почергове опрацювання ВБ з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної організації партії (для встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до такого виборчого списку).Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.


ВБ розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків порядкові номери кандидатів відповідно до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від цієї організації партії, а також напис "Підтримали весь список".


ДВК підраховує:


- кількість голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної організації партії;

- кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від відповідної організації партії, не підтримуючи окремого кандидата з цього списку.


Під час опрацювання ВБ з метою встановлення результатів волевиявлення виборців ДВК має керуватися положеннями ст.ст.240, 241, 248, 250 Кодексу, а також Постановою ЦВК від 10.10.2020р. № 366 "Роз’ясненням щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів" (п.3.1 Порядку підрахунку голосів ).


Результати підрахунку голосів у вигляді кількості голосів виборців, які підтримали кожного конкретного кандидата, включеного до територіального виборчого списку відповідної організації партії, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем ВК до пунктів 13-14 протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД.

Крок 6. ДВК здійснює наступну перевірку:


кількість голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії

(п.14 Протоколу про підрахунок)

+

кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку

(п.13 Протоколу про підрахунок)

=

кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список цієї організації партії

(п.12 Протоколу про підрахунок)


У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої своїм рішенням причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплюються печаткою комісії.


Цей акт мають право підписати присутні:

- кандидати у депутати;

- довірені особи кандидатів;

- уповноважені особи організацій партій;

- офіційні спостерігачі.


ФОРМИ. Акти про невідповідність кількості голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список місцевої організації політичної партії, сумі кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата в депутати з цього списку (натисніть, щоб завантажити).Крок 7. ДВК має запакувати ВБ.


Порядок запакування:

- ВБ з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати кожної організації партії, запаковуються у пакети окремо;
- ВБ з голосами виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від кожної організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати, запаковуються у пакети окремо.


На пакетах зазначаються:

- назва місцевих виборів;

- номер територіального виборчого округу;

- номер ВД;

- назва організації партії;

- прізвище кандидата та його порядковий номер у територіальному виборчому списку партії (не зазначається на пакеті з бюлетенями з голосами виборців за весь список);

- кількість запакованих ВБ;

- дата і час пакування;

- ставляться підписи присутніх членів ДВК, печатка комісії.


Зазначені пакетизапаковуються в один паперовий пакет для кожної організації партії.

На пакеті зазначаються:

- назва місцевих виборів;

- номер територіального виборчого округу;

- номер ВД;

- назва відповідної організації партії;

- кількість запакованих ВБ;

- дата і час пакування;

- ставляться підписи присутніх членів ДВК, печатка комісії.


Крок 8. ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному окрузі з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.


Особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) унормовано Розділом 4 Порядку підрахунку голосів.Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.


Якщо на ВД проводилося голосування більш як в одному виборчому окрузі, ДВК встановлює відповідні відомості окремо по кожному багатомандатному округу, в якому проводилося голосування на ВД.


Відповідні відомості при їх встановленні вносяться до протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД у відповідному багатомандатному окрузі. У такому разі ДВК розділяє ВБ, які підлягають врахуванню, відповідно до багатомандатних округів, у яких проводилося голосування на ВД.


Встановлення результатів голосування проводиться по кожному такому багатомандатному виборчому округу окремо у порядку їхніх номерів.


ВБ окремо з кожних місцевих виборів розкладаються на місця, позначені окремими табличками, на яких з обох боків зазначено прізвище кандидата в депутати, зареєстрованого у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, або відповідно прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, та для кожних із цих виборів – з написом "Недійсні".


Під час розкладання ВБ визначений ДВК член комісії показує кожний ВБ усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця.


ExclamationУ разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується ДВК. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути ВБ. На час огляду ВБ підрахунок інших ВБ припиняється (ч.29 ст.250 Кодексу).


Під час опрацювання ВБ з метою встановлення результатів волевиявлення виборців ДВК має керуватися положеннями ст.ст.240, 241, 248, 250 Кодексу, а також Постановою ЦВК від 10.10.2020р. № 366 "Роз’ясненням щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів" (п.3.1 Порядку підрахунку голосів ).


Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на ВД оголошуються і заносяться до пункту 11 відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД.

Крок 9. ДВК має зробити перевірку:


кількість недійсних ВБ

(п.10 Протоколу про підрахунок)

+

виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на ВД в цьому виборчому окрузі

(п.11 Протоколу про підрахунок)

=

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні

(п.9 Протоколу про підрахунок)


У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої своїм рішенням причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплюються печаткою комісії.


Цей акт мають право підписати присутні:

- кандидати у депутати;

- довірені особи кандидатів;

- уповноважені особи організацій партій;

- офіційні спостерігачі.


ФОРМА. Акт про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на ВД, сумі кількості недійсних ВБ та ВБ, голоси в яких подано за кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі (натисніть, щоб завантажити).
ФОРМА. Акт про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на ВД, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подано за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (натисніть, щоб завантажити).
Крок 10. ДВК має запакувати ВБ.


Всі ВБ за кандидатів у депутати, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються в окремі пакети.


На пакетах зазначаються:

- прізвище та ініціали кандидата,

- назва виборів;

- позначення та/або номер округу;

- номер ВД;

- кількість запакованих ВБ;

- дата і час пакування;

- підписи присутніх членів ДВК;

- печатка комісії.


Підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів завершується складанням протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів.


Перейти до наступної підтеми

17.5. Протокол ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД
Додаткові документи (8) Attachments