ВСІ РОЗДІЛИ » VI. Підрахунок голосів і результати виборів » Тема 17. Підрахунок голосів на виборчій дільниці. Транспортування виборчих документів до ТВК

17.3. Опрацювання списку виборців, невикористаних бюлетенів та контрольних талонів

Перейти до попередньої підтеми

17.2. Розгляд заяв і скарг

Скорочення:

Центральна виборча комісія –ЦВК;

Територіальна виборча комісія– ТВК;

Дільнична виборча комісія –ДВК;

Виборча комісія –ВК;

Виборчі бюлетені - ВБ;

Виборча дільниця –ВД.


Підрахунок голосів виборців на ВД здійснюється (ч.ч.2, 5 ст.250 Кодексу):

- відкрито і прозоро;

- виключно членами ДВК;

- в чіткій послідовності.


Будь-які відхилення від цього порядкує є грубим порушенням Кодексу.

Процедура підрахунку голосів виборців на ВД та складання протоколів про підрахунок голосів виборців також затверджена Постановою ЦВК від 15.10.2020 р. №386 "Про Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів, порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці", далі - Порядок підрахунку голосів.


Навчальний фільм "Підрахунок голосів до відкриття виборчих скриньок"


Відео розроблене Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих системи IFES, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.


Під час підрахунку голосів ДВК зобов'язана робити перевірки, тобто порівнювати одні отримані результати з іншими.


Якщо під час таких перевірок результати не співпадають - ДВК складає акт, в яких вказує на причину розбіжності, і вносить такі результати до протоколу про підрахунок голосів на ВД.


Форми актів затвердженні Постановою ЦВК від 18.09.2020 р. № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів"(далі - Форми виборчих документів ДВК).


ExclamationДо етапу відкриття виборчих скриньок, ДВК має зробити наступні кроки:


1. Опрацювати список виборців.

2. Підрахувати невикористані ВБ.

3. Підрахувати контрольні талони ВБ з підписами виборців та членів ДВК.

4. Встановити відповідність кількості контрольних талонів ВБ з підписами виборців та членів ДВК кількості виборців які отримали ВБ для голосування з відповідних місцевих виборів.

5. Запакувати виборчі документи.


Крок 1. Опрацювання списків виборців.


Список виборців на ВДпісля закінчення голосування у разі внесення до нього доповнень закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою та секретарем ДВК і скріплюється печаткою комісії.

Кожен член ДВК, відповідальний за роботу зі списком виборців підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості по кожному аркушу окремо:


- кількість виборців, внесених у списоквиборців, на момент закінчення голосування;

- кількість виборців,які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців та відмітками «голосував за місцем перебування» у списку виборців ).


Члени комісії повідомляють ці підсумкові відомості щодо кількості виборців.

На підставі додавання відповідних підсумкових відомостей про кількість виборців, оголошених усіма членами ДВК, відповідальними за роботу зі списком виборців, комісія встановлює кількість виборців, включених до списку виборців на ВД (на момент закінчення голосування) та кількість виборців, внесених на ВД до витягузі списку виборців (п.2.3 Порядку підрахунку голосів).

 

Ця кількість оголошується і заноситься секретарем (секретарем засідання) до пунктів 3-4, протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД (п.2.3 Порядку підрахунку голосів).


Крок 2. Підрахунок невикористаних виборчих бюлетенів.


ДВК підраховує невикористані ВБ. Ця кількість оголошується головою і заноситься секретарем комісії до пункту 2 відповідних протоколів з кожних місцевих виборів одразу після встановлення відповідної кількості невикористаних ВБ з кожних місцевих виборів.

Це відбувається наступним чином (п.2.4 Порядку підрахунку голосів):


- кожен член ДВК, який видавав ВБ виборцям, почергово окремо з кожних місцевих виборів уголос перераховує ВБ, що залишилися у нього;

- передає ВБ голові (головуючому на засіданні) комісії;

- голова (головуючий на засіданні) ДВК підсумовує їх загальну кількість;

- перевіряє її на відповідність сумарним даним, зазначеним у відомості (відомостях) про передачу членам ДВК виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/ за місцем перебування виборців, складеній (складених) перед початком голосування;

- встановлена ДВК кількість невикористаних ВБ з кожних місцевих виборів та у кожному з округів оголошується головою (головуючим на засіданні);

- вноситься секретарем комісії (секретарем засідання) до пункту 2 відповідних протоколів з кожних місцевих виборів одразу після встановлення відповідної кількості невикористаних виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів.


Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.


Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зіпсованими виборцями під час їх заповнення і повернутими членам ДВК, які їх видавали, запаковуються в пакет "Невикористані виборчі бюлетені"відповідно до вимог Кодексу (ч.ч.6, 10 ст.250 Кодексу).

ДВК підраховує кількість виборців,які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних місцевих виборів, за підписами виборців у списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців.


Ці кількості оголошуються головою вносяться секретарем до пунктів 5 та 6 відповідних протоколів з кожних місцевих виборів.

Крок 3. Підрахунок контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ДВК.


Підраховується кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ВК, які їх видавали, окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, в яких проводилося голосування на ВД. Кількість таких талонів оголошується.


Крок 4. Встановлення відповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ДВК кількості виборців які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних місцевих виборів.


Якщо кількість контрольних талонів дорівнює кількості виборців які отримали виборчі бюлетені, ця кількість оголошується і заноситься секретарем ВД до пункту 7 протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД з кожних місцевих виборів,як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені.

У разі невідповідності цих даних складається акт. ДВК приймає рішення про причину невідповідності про яку зазначає в акті (додатки 15-18, Форми виборчих документів ДВК).


ФОРМИ. Акти про невідповідність кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ДВК, які їх видали, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені (натисніть, щоб завантажити).
Акт підписується присутніми членами ДВК, підписи скріплюються печаткою. Цей акт мають право підписатиприсутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі.

 

Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних виборів. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД.


ПРИКЛАД. Акт про невідповідність кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості виборців які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних місцевих виборів (натисніть, щоб завантажити).

Крок 5. Запакування виборчих документів.


ДВК запаковує опрацьовані на даному етапі виборчі документи відповідно до вимог Кодексу (ч.ч.6, 14, 15 ст.250 Кодексу), порядок детально описано в підтемі "7.1. Підсумкове засідання ДВК. Загальні засади":


- Пакет «Список виборців», що містить: список виборців, витяг із списку виборців, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, рішення суду про внесення змін до списку виборців, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.

- Пакети «Контрольні талони»,що містять контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів по кожному округу і запаковуються в окремі пакети.

-Пакет «Невикористані виборчі бюлетені», який був запакований на кроці 2.

На завершення ДВК робить перевірку:

 

кількість невикористаних виборчих бюлетенів

+

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені

=

кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК.

 


У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт в якому вказує причину невідповідності (причина встановлюється рішенням ДВК) (додатки 19-20, Форми виборчих документів ДВК). Акт підписується присутніми членами ДВК, підписи скріплюються печаткою. Акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі.


ФОРМИ. Акти про невідповідність суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК (натисніть, щоб завантажити). 


Перейти до наступної підтеми

17.4. Відкриття виборчих скриньок та підрахунок бюлетенів

Додаткові документи (3) Attachments