ВСІ РОЗДІЛИ » VI. Підрахунок голосів і результати виборів » Тема 17. Підрахунок голосів на виборчій дільниці. Транспортування виборчих документів до ТВК

17.6. Підстави визнання голосування на ВД недійсним

17.5. Протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД
Скорочення:
Центральна виборча комісія – ЦВК;
Територіальна виборча комісія - ТВК;
Дільнична виборча комісія – ДВК;
Виборча комісія – ВК;
Виборча дільниця – ВД.


ДВК, відповідно до покладених на неї повноважень, може визнати недійсним голосування на ВД у разі встановлення нею обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців (п.9 ч.2 ст.207, ст.252 Кодексу).


Exclamation Такими обставинами можуть бути (ч.1 ст.252 Кодексу):


1) випадки незаконного голосування у кількості, що перевищує 5% від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД:


- вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Кодексом;

- голосування особами, які не мають права голосу на відповідних місцевих виборах;

- голосування особами, які не включені до списку виборців на ВД або включені до нього безпідставно;

- голосування виборцем більше одного разу.


2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетені перевищує 5 % від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на 10 % кількість виборців, які отримали бюлетені на ВД.


Із наведених вище норм слід зробити такі висновки:

 

- розгляд питання про визнання голосування недійсним може відбутися тільки після встановлення комісією фактів відповідних порушень Кодексу, що вимагає від ДВК спочатку задокументувати такі факти;

- факти порушень мають бути встановлені саме комісією, а не іншими суб’єктами, тож виявлення можливих порушень іншими особами (наприклад, спостерігачами, кандидатами, довіреними та уповноваженими особами) все одно потребуватиме їх подальшого юридичного встановлення;

- вказаний перелік підстав є вичерпним та не може бути розширений, що унеможливлює визнання голосування на ВД недійсним з інших підстав.


Exclamation Подальші дії ДВК в разі виявлення вищезазначених обставин (ч.ч.2-4 ст.252 Кодексу):


1. Встановити факт/факти порушень, які дають підстави визнати голосування недійсним.


При цьому:

- факти незаконного голосування, пошкодження скриньки можуть бути встановлені, як правило, під час голосування;

- факт перевищення кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, над кількістю виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлюється після відкриття всіх скриньок і підрахунку виборчих бюлетенів у них.


2. Оцінити кількісно порушення (5% для п.1, 2 та 10% для п.3).


3. Скласти відповідний акт (акти) ДВК, який (які) підписується всіма присутніми членами ДВК та засвідчується печаткою ВК.


Форми актів затвердженні Постановою ЦВК від 28.09.2020 р. № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів" (додатки 39-50).


ФОРМИ. Акти про виявлення випадку незаконного голосування (натисніть, щоб завантажити).
ФОРМА. Акти про знищення/пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, які знаходилися у цій скриньці (цих скриньках) (натисніть, щоб завантажити).
ФОРМА. Акти про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів (натисніть, щоб завантажити).
Приклад. Акт про виявлення у виборчій скриньці  ВБ у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали ВБ на ВД з виборів депутатів обласної ради (натисніть, щоб завантажити). 


4. Прийняти рішення (постанову) про визнання голосування на ВД недійсним з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі.


5. Скласти протокол/протоколи за скороченою формою з наступними відомостями (ч.3 ст.252 Кодексу):


- кількість виборчих бюлетенів, одержаних ДВК;

- кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених ДВК;

- кількість виборців, включених до списку виборців (на момент закінчення голосування);

- кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

- загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

- кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню.


6. Запакувати виборчі бюлетені.


У разі прийняття рішення про визнання голосування на ВД недійсним з окремих місцевих виборів усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій ВД з таких місцевих виборів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню.

Рішення ДВК про визнання голосування на ВД недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів (ч.5 ст.252 Кодексу).


ПРИКЛАД. Постанова ДВК про визнання голосування на ВД недійсним (натисніть, щоб завантажити).
ТВК також може прийняти рішення про визнання недійсним голосування на ВД лише у разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній ВД обставин зазначених в ч.1 ст.252 Кодексу (ч.15 ст.254 Кодексу).


1) випадки незаконного голосування у кількості, що перевищує 5% від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД:

- вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Кодексом;

- голосування особами, які не мають права голосу на відповідних місцевих виборах;

- голосування особами, які не включені до списку виборців на ВД або включені до нього безпідставно;

- голосування виборцем більше одного разу.


2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетені перевищує 5 % від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД;


3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на 10 % кількість виборців, які отримали бюлетені на ВД.

 

Для встановлення фактів, викладених вище, ТВК можуть бути корисними також відомості, викладені в:


- актах ДВК;

- окремих думках членів ДВК, доданих до протоколу про підрахунок голосів;

- актах про порушення, заявах та скаргах про порушення, які надійшли до ТВК під час голосування, рішеннях прийнятих за результатами їх розгляду.


У разі визнання голосування на ВД недійсним при повторному підрахунку голосів усі виборчі бюлетені, що використовувалися для голосування на відповідній ВД, вважаються такими, що не підлягають врахуванню.

У цьому випадку протокол ТВК про повторний підрахунок голосів виборців на цій ВД складається за скороченою формою та повинен містити лише (ч.16 ст.254 Кодексу):


- кількість виборчих бюлетенів, одержаних ДВК;

- кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених ДВК;

- кількість виборців, включених до списку виборців (на момент закінчення голосування);

- кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

- загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

- кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню.

На місці інших відомостей ставиться прочерк.

 

Порядок прийняття та розгляду ТВК виборчих документів від ДВК детально описано в навчальній темі "18. Приймання виборчих документів від ДВК в ТВК. Встановлення підсумків голосування в ТВК”.

 

17.7. Транспортування виборчих документів від ДВК до ТВК
Додаткові документи (5) Attachments