30 березня 2019 року постановою №742 ЦВК внесла зміни до своєї постанови №290 від 16 квітня 2014р.

Відповідно до зазначеної постанови суттєво спрощується механізм заміни члена виборчої комісії в день голосування.

"Отже, зокрема, неучасть члена виборчої комісії у засіданні виборчої комісії та/або невиконання обов’язків, покладених на нього згідно з їх розподілом у комісії, у день проведення голосування/повторного голосування, у тому числі під час проведення підготовчого засідання виборчої комісії, організації голосування, підсумкового засідання виборчої комісії щодо підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, під час прийняття виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, транспортування виборчої документації до виборчої комісії, є одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори Президента України.

У разі неучасті члена виборчої комісії у засіданні виборчої комісії та/або невиконання обов’язків, покладених на нього згідно з їх розподілом у комісії, у зазначених випадках члени виборчої комісії, які прибули на засідання, складають акт про неучасть члена виборчої комісії у засіданні цієї виборчої комісії та/або невиконання членом такої комісії покладених на нього обов’язків, який зобов’язані підписати члени виборчої комісії, які прибули на засідання. Такий акт може бути підписаний офіційними спостерігачами від кандидатів на пост Президента України, від політичних партій, від громадських організацій, від іноземних держав та міжнародних організацій. Відповідний акт з мотивованим зверненням про дострокове припинення повноважень відповідного члена комісії невідкладно передається до виборчої комісії, яка утворила таку комісію, факсимільним зв’язком або електронною поштою або доставляється до відповідної виборчої комісії.

Виборча комісія не пізніше ніж протягом години з моменту отримання такого звернення в один із зазначених вище способів розглядає відповідне питання на своєму засіданні, за результатами чого приймається рішення про встановлення факту одноразового грубого порушення членом виборчої комісії законодавства України про вибори Президента України та про дострокове припинення повноважень такого члена комісії.

Якщо у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена виборчої комісії склад такої комісії став менше мінімального складу, встановленого частиною другою статті 23, частиною першою статті 24, частинами п’ятою, восьмою статті 85 Закону, відповідна виборча комісія одночасно з достроковим припиненням повноважень члена виборчої комісії включає до складу такої комісії інших осіб за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями її членів з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим за таку кількість) (пункт 2.2 цього Роз’яснення).

У разі бездіяльності виборчої комісії щодо прийняття рішення про встановлення факту одноразового грубого порушення членом виборчої комісії законодавства України про вибори Президента України та про дострокове припинення повноважень такого члена комісії вказане рішення може бути прийнято виборчою комісією, яка утворила таку комісію".

Текст постанови на сайті ЦВК http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=45505&what=0

Оскільки станом на 12:00 31.03.2019 доступ до постанов ЦВК на сайті ЦВК є утрудненим, нижче подаємо скріншот постанови. У разі виникнення відповідних ситуацій радимо членам виборчих комісій негайно контактувати з виборчими комісіями, які їх утворили.

undefined