8.2. Повноваження членів ВК в організації її роботиПерейти до попередньої підтеми
8.1. Основні засади роботи виборчих комісій

Скорочення:

Виборчі комісії –ВК;

Центральна виборча комісія –ЦВК;

Територіальна виборча комісіяТВК;

Дільнична виборча комісія –ДВК;

Засоби масової інформації -ЗМІ.


Як зазначалося у попередній підтемі 8.1. Основні засади роботи виборчих комісій, основною формою роботи виборчих комісій є засідання, однак ВК мають і інші форми роботи для здійснення своїх повноважень. З повним переліком повноважень ТВК та ДВК ви можете ознайомитися в темі 5. Статус виборчих комісій та членів виборчих комісій(ст. 207208 Кодексу).


Голосування відбувається НЕ у режимі засідання комісії (п.4. ч.1 ст. 36 Кодексу).

Для забезпечення належного виконання повноважень ВК мають визначити і затвердити графік своєї роботи та відповідно графік чергувань. При цьому слід врахувати етапи виборчого процесу (ст.196 Кодексу) відповідно яких ВК повинні організувати свою роботу, в тому числі й у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення місцевих виборів, скарг та звернень у визначені Кодексом строки.


Для належного виконання передбачених завдань, ВК визначають зі свого складу членів комісії, які можуть виконувати свої повноваження у виборчі комісії з оплатою їх праці за рахунок бюджету. Такими членами комісії можуть бути голова комісії, заступник голови, секретар або інші члени комісії. В ТВК таких членів може бути визначено не більше трьох, в ДВК не більше двох (ч.1 ст.212 Кодексу). ВК має прийняти з цього приводу Постанову. ТВК невідкладно надсилає рішення відповідному регіональному або територіальному представництву ЦВК (у разі його утворення). Рішення ДВК затверджується ТВК, яка здійснює фінансове забезпечення вказаної ДВК (п.п.2,3 ч.1 ст.212 Кодексу).

ПРИКЛАД. Постанова ТВК про виконання членами комісії повноважень на платній основі (натисніть, щоб завантажити).
При проведенні розподілу обов’язків між членами комісії потрібно врахувати вимоги законодавства, якими визначено повноваження насамперед керівного складу комісії, зокрема ст.36та іншими положеннями Кодексу. При цьому також варто врахувати вимоги Порядку організації роботи, інших нормативних актів.


Голова ВК та його роль в організації роботи


Голова виборчої комісії (ТВК або ДВК) має ряд повноважень, пов’язаних з організацією роботи ВК, а саме:


- несе відповідальність за організацію та стан діловодства, а також за дотримання Порядку організації роботи у виборчих комісіях (п.1.20 Порядку організації роботи);

- скликає: (1) перше засідання ВК пізніше як на 2-й день з дня її формування чи утворення (ч.3 ст.36 Кодексу); (2) засідання ВК за необхідністю (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.3.1, 5.1 Порядку ведення діловодства); (3) засідання ВК на письмову вимогу третини складу комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу);

- доручає секретарю ВК підготувати проект порядку денного засідання комісії згідно з планом роботи (п.4.2 Порядку організації роботи);

- погоджує порядок денний засідання ВК (п.4.2Порядку організації роботи);

- вчиняє на проекті рішення, що пропонується прийняти на засіданні ВК резолюцію "для розгляду на засіданні комісії" після ознайомлення з підготовленими матеріалами, і в разі відсутності потреби внесення поправок до їх тексту (п.4.8 Порядку організації роботи);

- веде засідання ВК (ч.7 ст.36 Кодексу);

- на початку засідання або початку розгляду питання оголошує кількість присутніх членів комісії, список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні ВК без дозволу або запрошення комісії, представників ЗМІ (п.7.2 Порядку організації роботи);

- підписує протокол засідання ВК, постанови, прийняті ВК (п.п.10.3, 12.6 Порядку організації роботи);

- засвідчує прийняті ВК копії постанов, що видаються на вимогу суб’єкту виборчого процесу, якого вони стосуються (п.3 ч.4 ст.37 Кодексу, п.10.6 Порядку організації роботи);

- підписує разом з іншими присутніми на засіданні членами комісії акти і протоколи виборчої комісії (п.11.3 Порядку організації роботи);

- приймає документи та звернення, що надходять до ВК (п.13.2 Порядку організації роботи);

- у міжвиборчий період голова ТВК щотижня перевіряє надходження документів та звернень до ВК (п.13.3 Порядку організації роботи);

- попередньо розглядає поданий до ВК документ, заяву або скаргу після її реєстрації з метою вчинення резолюції щодо їх виконання (п.13.12 Порядку організації роботи);

- повертає своїм листом скарги, які оформлені без дотримання передбачених вимог і не підлягають розгляду, не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарги, подані напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно (ч.ч.1-2 ст.68 Кодексу);

- підписує кожний вихідний документ ВК (п.14.2 Порядку організації роботи);

- визначає терміновість відправлення документів (п.14.14 Порядку організації роботи);

- дозволяє видачу документів уповноваженим особам адресата під розписку, у разі потреби прискорити доставку кореспонденції (п.14.14 Порядку організації роботи);

- несе відповідальність (у разі припинення повноважень складу ВК) за передачу виборчої та іншої документації, матеріальних цінностей, у тому числі печатки та штампи "Вибув", ВК, сформованій (затвердженій) у новому складі (п.2 ч.19 ст.36 Кодексу);

- підписує посвідчення члена ВК нижчого рівня (аб.3 п.5.2 Порядку організації роботи).


Якщо голова комісії та його заступник не виконують функції щодо ведення засідання виборчої комісії або у разі їх відсутності (у тому числі у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні підсумків голосування в межах одномандатного чи територіального виборчого округу) комісія на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії (ч.7 ст. 36 Кодексу).

За рішенням ВК, яке затверджується комісією вищого рівня, голова ВК протягом усього періоду повноважень ВК або частини цього періоду може виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і ВК; на цей період він звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу (п.1 ч.1 ст.212 Кодексу).


Заступник голови ВК та його роль в організації роботи


Заступник голови виборчої комісії (ТВК або ДВК) має ряд повноважень, пов’язаних з організацією роботи ВК, частину з яких він виконує у випадку відсутності голови ВК:


- скликає: (1) засідання ВК (у разі відсутності голови ВК) (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.3.1, 5.1 Порядку ведення діловодства); (2) засідання виборчої комісії на письмову вимогу третини складу ВК не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу);

- веде засідання ВК (ч.7 ст.36 Кодексу);

- підписує протокол засідання ВК, на якому він головував, а також постанову ВК, прийняту на засіданні, на якому він головував (п.п.10.3, 12.6 Порядку організації роботи);

- підписує разом з іншими присутніми на засіданні членами комісії акти і протоколи ВК (п.11.3 Порядку організації роботи);

- засвідчує прийняті ВК копії постанов, що видаються на вимогу суб’єкту виборчого процесу, якого вони стосуються (у разі якщо такі копії не були засвідчені головою ВК) (п.3 ч.4 ст.37 Кодексу, п.10.6 Порядку організації роботи);

- приймає документи та звернення, що надходять до ВК (п.13.2 Порядку організації роботи);

- попередньо розглядає поданий до ВК документ, заяву або скаргу після її реєстрації з метою вчинення резолюції щодо їх виконання (у разі відсутності голови виборчої комісії) (п.13.12 Порядку організації роботи);

- повертає своїм листом скарги, які оформлені без дотримання передбачених вимог і не підлягають розгляду, не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарги, подані напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, невідкладно (ч.ч.1-2 ст.68 Кодексу);

- підписує кожний вихідний документ ВК (у разі відсутності голови виборчої комісії) (п.14.2 Порядку організації роботи);

- визначає терміновість відправлення документів (у разі відсутності голови виборчої комісії) (п.14.14 Порядку організації роботи);

- несе відповідальність (у разі припинення повноважень складу ВК) за передачу виборчої та іншої документації, матеріальних цінностей, у тому числі печатки та штампи "Вибув", ВК, сформованій (затвердженій) у новому складі (п.2 ч.19 ст.36 Кодексу);


За рішенням ВК, яке затверджується комісією вищого рівня, заступник голови ВК протягом усього періоду повноважень ВК або частини цього періоду може виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і ВК; на цей період він звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу (п.1 ч.1 ст.212 Кодексу).


Секретар ВК та його роль в організації роботи


Секретар виборчої комісії має ряд повноважень, пов’язаних з організацією роботи виборчої комісії, а саме:

- скликає засідання ВК за необхідністю (у разі відсутності голови та заступника голови виборчої комсії) (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.3.1, 5.1 Порядку ведення діловодства);

- готує проект порядку денного засідання ВК згідно з планом роботи та за дорученням голови комісії, а також з урахуванням пропозицій членів комісії, як правило, не пізніше ніж за день до засідання (п.4.2 Порядку організації роботи);

- забезпечує комплектність матеріалів до питань порядку денного засідання ВК, бере участь у підготовці матеріалів до питань порядку денного в межах своїх повноважень (п.4.6, 4.8 Порядку організації роботи);

- завчасно повідомляє голову ВК про неможливість з поважних причин подати матеріали до засідання в установлений строк (п.4.9 Порядку організації роботи);

- готує список запрошених на засідання виборчої комісії осіб (п.4.11 Порядку організації роботи);

- відповідає за реєстрацію осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення ВК та без дозволу чи запрошення, і перед початком засідання подає голові ВК список цих осіб (п.4.12 Порядку організації роботи);

- веде, оформлює та підписує протокол засідання ВК (ч.2 ст.37 Кодексу, п.12.1, 12.4, 12.6 Порядку організації роботи);

- оформлює постанови ВК для підписання, надсилання і оприлюднення, підписує додатки до постанов, вносить зміни до тексту прийнятої комісією постанови у разі схвалення комісією пропозицій щодо внесення відповідних змін (п.10.1, 10.3 Порядку організації роботи);

- забезпечує комплектність матеріалів, що додаються до постанови, протокольного рішення, а також реєстрацію їх у відповідних журналах із зазначенням реєстраційних номерів на документах (в межах повноважень, визначених законом та рішенням комісії) (п.4.8 Порядку організації роботи);

- засвідчує прийняті виборчою комісією копії постанов, що видаються на вимогу суб’єкту виборчого процесу, якого вони стосуються (п.3 ч. 4 ст.37 Кодексу,п.10.6 Порядку організації роботи);

- приймає документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, відповідно до розподілу обов'язків між членами виборчої комісії (п.13.2 Порядку організації роботи);

- здійснює контроль за виконанням документів, звернень, який передбачає безпосередню перевірку і коригування процесу виконання, облік та аналіз результатів виконання документів, що перебувають на контролі, дотримання встановлених строків виконання (п.13.19 Порядку організації роботи);

- інформує голову ВК про виконання документів (п.13.20 Порядку організації роботи);

- формує справи з розглянутих документів, звернень, що надійшли до ВК (п.13.15 Порядку організації роботи);

- відправляє вихідні документи у день їх підписання або не пізніше наступного календарного дня (п.14.7 Порядку організації роботи);

- визначає терміновість відправлення документів (у разі відсутності голови виборчої комісії) (аб.3 п.14.14 Порядку організації роботи).


За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні, комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання (ч.2 ст.37 Кодексу).

За рішенням ВК, яке затверджується ВК вищого рівня секретар ВК протягом усього періоду повноважень ВК або частини цього періоду може виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і ВК; на цей період він звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу (п.1 ч.1 ст.212 Кодексу).


Типовий розподіл обов’язків у ТВК


ТВК здійснюють свої обов’язки на території відповідного виборчого округу або частини виборчого округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів (п.2 ч.2 ст.202 Кодексу).


Для забезпечення належної роботи комісії та виконання її повноважень, передбачених ст.206 Кодексу та іншими нормами, має бути проведений розподіл обов’язків між членами ТВК.


Такий розподіл обов’язків між членами ТВК комісія має затвердити своїм рішенням, оформленим у формі Постанови.

ПРИКЛАД. Додаток до постанови ТВК про розподіл обо'вязків між членами комісії (натисніть, щоб завантажити).При проведенні розподілу обов’язків між членами ТВК потрібно врахувати вимоги законодавства, якими визначено повноваження керівного складу комісії щодо організації роботи комісії (див.вище).


Між членами комісії розподіляються інші обов’язки відповідно до повноважень ТВК, зокрема (ст.206 Кодексу):


- утворення територіальних, багатомандатні виборчих округів, встановлення їх меж та єдиної нумерації, визначення кількості мандатів, які розподіляються у багатомандатних виборчих округах;

- опрацювання подань, реєстрація, видача посвідчень суб’єктам виборчого процесу (кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи організацій партій);

- для районних ТВК - опрацювання подань кандидатур від організацій політичних партій до складу сільських та селищних ТВК у відповідному районі, для міських ТВК (у містах з районним поділом, крім Києва та Севастополя)- опрацювання подань до складу районних у місті ТВК;

- опрацювання подань кандидатур до складу ДВК та організація процесу жеребкування (за необхідності);

- затвердження тексту та організація виготовлення виборчих бюлетенів, передача їх відповідним ТВК та ДВК;

- організація виготовлення бланків протоколів та іншої виборчої документації, аТВК, яка утворює ДВК, - також печаток, штампів і передачаїх відповідним ДВК, якщо ЦВК не встановлено інший порядок їх виготовлення;

- опрацювання подань та підготовка проектів рішень щодо реєстрації офіційних спостерігачів від кандидатів місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів, громадських організацій;

- контроль за використання коштів виборчих фондів субєктів виборчого процесу на відповідних місцевих виборах.

- опрацювання відповідних заяв членів ДВК про складання повноважень та документів, що надійшли в ТВК стосовно підстав для - дострокового припинення повноважень ДВК чи членів ДВК;

- надання правової, організаційно-методичної, технічної допомоги ДВК;

- організація та проведення навчань членів ДВК з питань виборчого процесу;

- контроль за матеріально-технічним забезпеченням діяльності та облаштування приміщень ДВК звичайних та спеціальних виборчих дільниць;

- реєстрація обраних депутатів, сільського, селищного, міського голови;

- інше.

 

Зазначені обов’язки можуть бути також розподілені між членами ТВК територіально або в інший спосіб за рішенням самої комісії. ТВК своїм рішенням може уповноважувати визначених нею членів на виконання певних дій.


Приклад. Постанова ТВК про розподіл обов'язків членів комісії на день голосування (натисніть, щоб завантажити).
Приклад. Додаток до Постанови ТВК про розподіл обов'язків членів комісії на день голосування (натисніть, що завантажити).

Типовий розподіл обов’язків у ДВК

ДВК здійснюють свої обов’язки - на території відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території (п.2 ч.2 ст.202 Кодексу).


Засідання є організаційною формою роботи ДВК. Водночас Кодексом визначено низку завдань, які комісія зобов’язана здійснити до дня виборів і безпосередньо у день виборів.


ДО ДНЯ ВИБОРІВ ДВК має забезпечити виконання таких завдань (повноважень):


- отримати від відділу ведення Державного реєстру виборців попередні списки виборців;

- подати список виборців для загального ознайомлення та внести до нього зміни у визначених Кодексом випадках;

- надіслати або доставити в інший спосіб кожному виборцю іменні запрошення (як правило, члени ДВК розносять такі запрошення самостійно відповідно до розподілу обов’язків);

- забезпечити прийняття та розгляд заяв від виборців щодо неточностей у списках виборців, про надання можливості голосування за місцем перебування тощо;

- забезпечити можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, з рішеннями, опублікованими або оприлюдненими в інший спосіб ЦВК, відповідними ТВК, власними рішеннями та повідомленням;

- отримати від ТВК виборчі бюлетені, перерахувати їх, поставити печатки тощо;

- отримати від відділу ведення Державного реєстру виборців уточнені списки виборців;

- виготовити витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування виборців;

- обладнати приміщення для голосування (розмістити столи, стільці, інформаційні плакати, буклети тощо);

- виконати інші завдання.


ПРИКЛАД. Постанова ДВК з Додатком про розподіл обов'язків між членами комісії (натисніть, щоб завантажити).ДВК напередодні виборів має розподілити між членами комісії обов’язки НА ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, зокрема - визначити членів ДВК, які будуть (ч.2 ст.247 Кодексу):


- надавати список виборців для підпису про отримання виборчого бюлетеня;

- забезпечувати видачу бюлетенів виборцям у приміщенні для голосування;

- організовувати голосування за місцем перебування виборців;

- відповідати за підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, зокрема - контролювати вхід і вихід із приміщення для голосування, виборчі скриньки та кабіни для голосування,проходження виборців у кабіни для таємного голосування;

- забезпечувати голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.


Для виконання зазначених завдань ДВК розподіляє обов’язки між своїми членами. У визначених випадках ДВК також приймає рішення про уповноваження окремих членів комісії на здійснення передбачених Кодексом дій, зокрема - на отримання списків виборців від відділу ведення Державного реєстру виборців, отримання від ТВК виборчих бюлетенів тощо.

 

ПРИКЛАД. Постанова ДВК з Додатком про розподіл обов'язків між членами ДВК на день голосування (натисніть, щоб завантажити). 


Перейти до наступної підтеми

8.3. Порядок підготовки та проведення засідань виборчих комісій№ статті: 22
Опубліковано: 2020-08-11 12:00:40
Останнє оновлення: 2020-10-22 18:28:11

Посилання: /kb/article.php?id=22