13.2. Висування та реєстрація кандидатів у депутати обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (тер. громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)Повернутися до попередньої підтеми
13.1. Загальний порядок висування кандидатів на місцевих виборах 

Скорочення:

Виборчий кодекс – Кодекс;
Територіальна виборча комісія – ТВК;
Центральна виборча комісія – ЦВК;
Кандидати у депутати – кандидати;
Місцева організація політичної партій – організація партії;
Територіальний виборчий округ – ТВО.


Висування кандидатів у депутати організацією партії, формування та затвердження єдиного та територіальних виборчих списків здійснюються на її зборах, конференції (ч.1 ст.219 Кодексу). 

Організація партії може висунути кандидатів, які є членами цієї партії, або безпартійними особами (ч.2 ст.219 Кодексу), у вигляді єдиного виборчого списку (ч.3 ст.219 Кодексу).

Кількість кандидатів у єдиному виборчому списку організації партії не повинна бути більша за кількість депутатів відповідної ради (ч.4 ст.219 Кодексу).
У єдиному виборчому списку визначається перший кандидат. З числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує територіальні списки кандидатів у кожному (!!!) ТВО

Територіальний виборчий список повинен включати не менше 5 і не більше 12 кандидатів (ч.5 ст.219 Кодексу). При цьому кожен кандидат, включений до єдиного виборчого списку (крім першого кандидата), також має бути включений до одного з територіальних виборчих списків.
Exclamation Кандидат не може бути включений до єдиного виборчого списку більше ніж 1 раз, а також до двох чи більше різних територіальних виборчих списків (ч.6 ст.219 Кодексу). Особа має право надати згоду балотуватися та бути включеною до єдиного та територіального виборчих списків лише однієї організації партії від організації однієї партії (ч.7 ст.219 Кодексу).

Черговість (порядкові номери) кандидатів у єдиному та у територіальних виборчих списках визначається на зборах, конференції організації партії під час висування кандидатів у депутати та формування відповідних списків (ч.8 ст.219 Кодексу).

Список та черговість кандидатів у депутати в єдиному та територіальному виборчому списку, визначені організацією партії, не можуть бути змінені після подання документів для їх реєстрації ТВК. Організація партії зобов'язана висунути територіальний виборчий список у кожному територіальному виборчому окрузі.
Черговість кандидатів у депутати у територіальному виборчому списку може бути змінена лише за підсумками голосування відповідно до ч.1-2 ст.259 Кодексу (ч.7 с. 227 Кодексу).

Exclamation У єдиному та територіальних виборчих списках у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку повинно бути не менше двох кандидатів кожної статі. Якщо кількість кандидатів не є кратною п’яти, то до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку (ч.9 ст.219 Кодексу).

Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати (у тому числі і виборчі списки, які є невід’ємною частиною такого рішення) (ч.10 ст.219 Кодексу):

- підписується керівником організації партії;
- скріплюється печаткою цієї місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня;
- погоджується центральним керівним органом партії, що засвідчується печаткою партії. 

Інфографіка розроблена в межах проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, чесності та інклюзивності виборчої практики в Україні" на запит Центральної виборчої комісії.

Book Форми єдиного та територіального виборчих списків кандидатів

У єдиному виборчому списку стосовно кожного кандидата зазначаються (ч.12 ст.219 Кодексу):

1) порядковий номер кандидата у єдиному виборчому списку;
2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство;
5) відомості про освіту;
6) посада (заняття), місце роботи;
7) партійність;
8) адреса місця проживання;
9) відомості про наявність чи відсутність судимості;
10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;
11) номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата (крім першого кандидата);
12) порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку (крім першого кандидата). 

ФОРМА. Єдиний виборчий список (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Єдиний виборчий список (натисніть, щоб завантажити).  У кожному територіальному виборчому списку стосовно кожного кандидата зазначаються його порядковий номер у цьому списку та відомості, передбачені вище зазначеними пунктами 2-10 відомостей у єдиному виборчому списку (ч.13 ст.219 Кодексу). 

ФОРМА. Територіальний виборчий список (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Територіальний виборчий список (натисніть, щоб завантажити). Book Умови реєстрації кандидатів

Відповідна ВК реєструє кандидатів, включених до єдиного та територіальних виборчих списків організації партії, за умови отримання нею таких документів (ч.1 ст.222 Кодексу):

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати:

- підписаної керівником організації партії,
- скріпленої печаткою відповідної організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії. 

ФОРМА. Заява про реєстрацію кандидатів у депутати (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Заява про реєстрацію кандидатів у депутати (натисніть, щоб завантажити). 2) рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії:

-  підписаного керівником місцевої організації партії,
-  засвідчене печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня,
- погоджене центральним керівним органом партії, що засвідчується печаткою цієї партії (із зазначенням найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного рішення, яке не додається).

ФОРМА. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії  (натисніть, щоб завантажити).3) єдиного виборчого списку та всіх територіальних виборчих списків кандидатів у депутати, віднесених організацією партії до відповідних багатомандатних виборчих округів:

-  підписаних керівником організації партії,
- скріплених печаткою організації партії або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному вигляді;

4) передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, в електронному вигляді та на паперових носіях:
 
- засвідченої підписом керівника організації партії,
- скріпленої печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії;

5) документа про внесення організацією партії грошової застави;

6) заяв осіб, включених до виборчих списків організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії, які повинні також містити:

- згоду на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних; 
- зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності такого мандата - зазначити про його відсутність). 

ФОРМА. Заява особи про згоду балотуватися (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Заява особи про згоду балотуватися (натисніть, щоб завантажити). 


 
7) заяви осіб, включених до виборчих списків республіканської в Автономній Республіці Крим організації партії, повинні також містити зобов’язання в разі обрання припинити діяльність, несумісну з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (у разі відсутності такої діяльності - зазначити про її відсутність), та зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність);

8) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити:

- прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові),
- число, місяць, рік і місце народження,
- громадянство,
- відомості про освіту,
- посаду (заняття), місце роботи,
- партійність,
- адресу місця проживання,
- наявність чи відсутність представницького мандата,
- контактний номер телефону,
- відомості про наявність чи відсутність судимості,
- дату складання автобіографії,
- підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді). 

ФОРМА. Автобіографія кандидата  (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Автобіографія кандидата (натисніть, щоб завантажити).9) довідки про наявність чи відсутність судимості. Норма втратила чинність відповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті 222 Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах", прийнятого 15 вересня 2020 року.

10) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, кожного кандидата.

ФОРМА. Заява про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів (натисніть, щоб завантажити). ПРИКЛАД. Заява про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів (натисніть, щоб завантажити).11) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

12) копії першої та другої сторінок паспортагромадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати.

Подання документів здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії (ч.1 ст.222 Кодексу). 

Якщо ТВК виявила розбіжності між єдиним та територіальними виборчими списками організації партії, наданими на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях (ч.1 ст.222 Кодексу).
ТВК видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи (ч.2 ст.222 Кодексу). 

ТВК не розглядає документи, якщо вони подані з порушенням строків, про що повідомляє суб’єкта звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням – члена ТВК (ч.3 ст.222 Кодексу).

Відповідальність за достовірність і точність відомостей в усіх заявах кандидата та автобіографії несуть особи, висунуті кандидатами у депутати (ч.4 ст.222 Кодексу).
Кодексом передбачено подачу документів для реєстрації кандидатів за допомогою електронних сервісів, що потребує встановлення ЦВК окремого порядку (ч. 5 ст.222 Кодексу). 

Book Порядок реєстрації кандидатів

Подання документів до відповідної ТВК для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування – 24 вересня 2020 року включно (ч.2 ст.227 Кодексу).

Exclamation Особа, включена організацією партії до єдиного та/або до єдиного та відповідного територіального виборчих списків, яка на день подання заяви організацією партії про реєстрацію кандидатів у депутати до ТВК не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії, вважається виключеною з виборчого списку (виборчих списків) організації партії з дня подання заяви організацією партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається (ч.3 ст.227 Кодексу).

Особа, включена організацією партії до єдиного та/або єдиного та відповідного територіального виборчих списків, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про згоду балотуватися
Заява про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від організації партії може бути подана особисто або засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат". З моменту отримання ТВК заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися така особа вважається виключеною із виборчого списку (виборчих списків) відповідної організації партії. Окрім того, не пізніше наступного дня після отримання заяви ТВК письмово повідомляє організацію партії про отримання такої заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від організації партії не приймається (ч.4 ст.227 Кодексу).

Якщо ТВК виявила факт включення особи до виборчих списків кількох організацій партій уповноважений член ТВК не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати лише від однієї організації партії. Така заява може бути подана до комісії особисто або засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат"
Як наслідок, якщо протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення (ч.5 ст.227 Кодексу):

1) особа подала заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати від організації партії така особа вважається виключеною з виборчих списків решти організацій партій;
2) особа таку заяву не подала, то вона рішенням ТВК виключається з виборчих списків усіх організацій партій, до яких вона була включена. ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації (ч.6 ст.227 Кодексу).

У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику організації партії у ТВК у триденний строк з дня його прийняття видаються:

- копія рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, 
- посвідчення кандидатів у депутати за формою відповідно Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 142 "Про форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів".Exclamation Окрім того, рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною ТВК на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії. Також це рішення і необхідні відомості про кандидатів зазначених у ч.8 с.227 Кодексу надсилають ЦВК. 

Перейти до наступної підтеми
13.3. Висування та реєстрація кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (до 10 тисяч виборців) 


№ статті: 132
Опубліковано: 2020-09-06 15:57:09
Останнє оновлення: 2020-10-10 19:31:01

Посилання: /kb/article.php?id=132