Член ДВК, який незгоден із результатами підрахунку голосів виборців, відмовляється підписувати протокол про підрахунок голосів. Як діяти в цьому випадку ДВК?

 

Ситуація:

Член ДВК, який незгоден із результатами підрахунку голосів виборців, відмовляється підписувати протокол про підрахунок голосів.

Позиція члена ДВК не відповідає вимогам ч. 4 ст. 80. Непідписання протоколу членом ДВК не має юридичних наслідків.
Рекомендовані дії ДВК: Члену ДВК слід підписати протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД. Водночас, у випадку все ж таки відсутності підпису члена комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.
Статті закону "Про місцеві вибори":
ч.4 ст.80: Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
Опубліковано : Контент-менеджер - Mon, Oct 5, 2015 5:51 AM. Переглядів: 4167.
Посилання: /kb/article.php?id=605