ВСІ РОЗДІЛИ » Бібліотека » Приклади заповнення документів » Документація дільничних виборчих комісій

ПРИКЛАД. Протокол засідання ДВК з приймання виборчих бюлетенів, отриманих від ТВК

ПРИКЛАД!

Завантажити цей документ в форматі Microsoft Word можна за наступним посиланням: Протокол засідання ДВК з приймання виборчих бюлетенів, отриманих від ТВК


МІСЦЕВІ ВИБОРИ

25 жовтня 2020 року


ПРОТОКОЛ

засідання дільничної виборчої комісії 

з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці № 800645 

м. Київ


Початок засідання

15 год. 40 хв. 


"23" жовтня 2020 року                            м. Київ


Усього членів комісії: 13 осіб

Присутні на засіданні члени комісії: Бобрович С.А., Бровата М.К., Заремба М.М., Климчук А.В., Клочко С.І., Лісовий С.В., Макаревич М.В., Муравська В.П., Невмержицький В.П., Носик В.О., Тимощук М.Я. , Яцуба С.І.   

Запрошені на засідання: відсутні

Присутні на засіданні: довірена особа кандидата на посаду Київського міського голови Петрука В.Б. Мазур В.Д., офіційний спостерігач від Політичної Партії «ГОЛОС» Сердюк В.А., офіційний спостерігач від Політичної Партії «Сила людей» Денисенко М.П., офіційний спостерігач від ВГО «Комітет  виборців України» Савченко І.В.


Засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 800645 відкрив голова комісії Тимощук М.Я. Голова ДВК повідомив, що на засіданні присутні 12 з 13 членів дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці № 800645. член виборчої комісії Пащенко З.С. повідомила, що вона хворіє і не може бути присутньою на засіданні дільничної виборчої комісії.

Також Тимощук М.Я. поінформував, що на засіданні присутні такі особи, які мають право присутності на засіданні виборчої комісії без дозволу чи запрошення комісії: довірена особа кандидата на посаду Київського міського голови Петрука В.Б. Мазур В.Д., офіційний спостерігач від Політичної Партії «ГОЛОС» Сердюк В.А., офіційний спостерігач від Політичної Партії «Сила людей» Денисенко М.П., офіційний спостерігач від ВГО «Комітет  виборців України» Савченко І.В.

Зважаючи на те, що згідно з частиною четвертою статті 36 Виборчого кодексу України, засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від її складу, Тимощук М.Я. оголосив про початок засідання дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці № 800645.


ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Прийняття виборчих бюлетенів, отриманих на засіданні Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії


СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання дільничної виборчої комісії

Голова дільничної виборчої комісії виборчої дільниці Тимощук М.Я. запропонував обрати секретаря засідання, оскільки на засіданні ДВК з прийняття виборчих бюлетенів секретар комісії, відповідно до частини десятої статті 242 Виборчого кодексу України, буде виконувати інші функції (проставляти у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії).

Тимощук М.Я. запропонував обрати секретарем засідання члена дільничної виборчої комісії Муравську В.П.

ВИСТУПИЛИ: член  дільничної виборчої комісії Клочко С.І. запропонував підтримати обрання Муравської В.П. секретарем цього засідання ДВК. 

ВИРІШИЛИ: обрати члена дільничної виборчої комісії Муравську В.П. секретарем засідання дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчої дільниці № 800645 під час приймання виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії

За це рішення проголосували:

За 12 (дванадцять)

Проти 0 (нуль)

Утрималися 0 (нуль)

Протокольне рішення № 5 додається.


СЛУХАЛИ: про визначення члена дільничної виборчої комісії, який буде перераховувати отримані від ТВК виборчі бюлетені  

Заступник голови дільничної виборчої комісії Заремба М.М. поінформував, що, відповідно до частини десятої статті 242 Виборчого кодексу України «визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для кожних місцевих виборів окремо та для кожного виборчого округу, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, що отримала виборчі бюлетені.».

Заремба М.М. запропонував прийняти рішення ДВК про визначення для виконання вищевказаних функцій члена дільничної виборчої комісії Невмержицького В.П.

ВИРІШИЛИ: визначити члена дільничної виборчої комісії Невмержицького В.П. таким членом комісії, який перераховує отримані на засіданні територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені для голосування на виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови  25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645

За це рішення проголосували:

За 11 (одинадцять)

Проти 1 (один)

Утрималися 0 (нуль)

Протокольне рішення № 6 додається.Голова дільничної виборчої комісії Тимощук М.Я. оголосив про початок процедури приймання виборчих бюлетенів для голосування у єдиному багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 13 на виборах депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, отриманих членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 800645 на засіданні Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії.
Секретар дільничної виборчої комісії Макаревич М.В. розпакував виборчі бюлетені з упаковки підприємства-виготовлювача та перевіряючи відповідність позначення номера територіального виборчого округу та номера виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, проставив у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. 
Член дільничної виборчої комісії Невмержицький В.П. перерахував вголос отримані на засіданні ТВК виборчі бюлетені, одночасно перевіряючи відповідність позначення територіального виборчого округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях. 
Невмержицький В.П. оголосив, що номери територіального виборчого округу та номери виборчої дільниці на всіх виборчих бюлетенях надруковано вірно.
Невмержицький В.П. оголосив загальну кількість виборчих бюлетенів для голосування на виборах депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, отриманих членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 800645 на засіданні Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії - 618 (шістсот вісімнадцять).
Голова дільничної виборчої комісії Тимощук М.Я. зазначив, що розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, немає.


Голова дільничної виборчої комісії Тимощук М.Я. оголосив про початок процедури приймання виборчих бюлетенів для голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Київського міського голови 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, отриманих членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 800645 на засіданні Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії.
Секретар дільничної виборчої комісії Макаревич М.В. розпакував виборчі бюлетені з упаковки підприємства-виготовлювача та перевіряючи відповідність позначення номера виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, проставив у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. 
Член дільничної виборчої комісії Невмержицький В.П. перерахував вголос отримані на засіданні ОВК виборчі бюлетені, одночасно перевіряючи відповідність позначення номера  виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях. 
Невмержицький В.П. оголосив, що номери виборчої дільниці на всіх виборчих бюлетенях надруковано вірно.
Невмержицький В.П. оголосив загальну кількість виборчих бюлетенів для у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Київського міського голови 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, отриманих членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 800645 на засіданні на засіданні Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії - 618 (шістсот вісімнадцять).
Голова дільничної виборчої комісії Тимощук М.Я. зазначив, що розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу Шевченківської районної у м. Києві територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів Київського міського голови для голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці № 800645, немає.

Після того, як члени ДВК помістили виборчі бюлетені у закритий сейф та опечатали стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на цьому засіданні та печатки цієї комісії, головуючий на засіданні голова ДВК Тимощук М.Я. закрив засідання дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 800645.


Головуючий на засіданні, голова дільничної виборчої комісії
_______________ М.Тимощук

Секретар засідання, член дільничної виборчої комісії _______________ В.Муравська

М.П.

УВАГА!

Приклад має рекомендаційний характер!
Приклад документа не має відношення до роботи реальних виборчих комісій, номери або назви яких можуть в ньому згадуватись. Номери або назви виборчих округів, дільниць, населених пунктів згадуються у прикладі виключно з ілюстративною метою. Будь-які збіги з прізвищами реальних осіб є випадковими.

Завантажити цей документ в форматі Microsoft Word можна за наступним посиланням: Протокол засідання ДВК з приймання виборчих бюлетенів, отриманих від ТВК

Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.